زنگ نیکو کاری

فضیلت صدقه، بس بزرگ و فوائد دنیوی و اخروی آن بیشمار است. رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: «صدقه دهید اگر چه یک خرما باشد، زیرا از رنج گرسنه می کاهد، و گناه را خاموش می کند چنانکه آب آتش را خاموش می کند» .و فرمود: «هیچ بنده مسلمانی صدقه ای از کسب پاک و حلال نمی دهد – که خدا جز پاک و حلال را نمی پذیرد – مگر اینکه خدا آن را با دست خود می گیرد، و آن را می پروراند چنانکه یکی از شما شتر بچه ای را می پروراند، تا آنجا که یک دانه خرما مانند کوه احد شود» .

و فرمود: «هیچ بنده ای صدقه نیکو ندهد مگر اینکه خدا به خوبی بر میراث و ترکه او سرپرستی کند» . و فرمود: «هر انسانی [در روز قیامت] در سایه صدقه خویش است تا میان مردم حکم شود (و از حساب فارغ شوند)» .و فرمود: «زمین قیامت آتش است مگر سایه مؤمن که صدقه او بر وی سایه می افکند» . و فرمود: «خدائی که جز او خدائی نیست به سبب صدقه درد و بیماری و سوختن و غرق شدن و ویرانی بنا (خانه بر سر فرود آمدن) و دیوانگی. . . را دفع می کند» و هفتاد نوع شر را بر شمرد. و فرمود: «هر گاه سائلی در شب به صورت مردی نزد شما آمد او را رد نکنید» .

پاراف در صفحه زنگ نیکو کاری مجموعه ای از انتخاب های نیکوکاری را برای شما فراهم کرده است. انتخابهایی برای کمک به ایتام، پرداخت صدقه، پرداخت وجوهات شرعی، کمک به موسسات خیریه و مراکز درمانی و سایر مراکز معتبر نیکوکاری.

زنگ نیکوکاری

طرح محسنین کمیته امداد امام خمینی ره ( برای کمک به کودکان با سرپرست ناتوان )

محک (موسسه خیریه  حمایت از کودکان مبتلا به سرطان)

کمیته امداد امام خمینی ره (سامانه الکترونیک  اکرام ایتام، صدقان، نذر، وجوهات شرعی و…)

سازمان بهزیستی کشور (کمک به فرزندان بی سرپرست،  هزینه درمان، مسکن،  فطریه،  اشتغال مددجویان بهزیستی و …)

کانون هموفیلی ایران (حامی بیماران هموفیلی ایران)

انجمن مولتیپل اسکلروز ایران (انجمن حمایت از بیماران ام اس ایران)

انجمن تالاسمی ایران (حمایت از بیماران  تالاسمی ایران)

بنیاد امور بیماریهای خاص (حمایت از بیماران  خاص کشور)

انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی ایران (حمایت از بیماران  دیالیزی و  پیوندی کلیوی ایران)

موسسه نیکوکاری رعد ( حمایت آموزشی از  معلولین جسمی  حرکتی)