بررسی اصلاحیه دستورالعمل ورزش کارکنان دولت

0
بررسی اصلاحیه دستورالعمل ورزش کارکنان دولت
بررسی اصلاحیه دستورالعمل ورزش کارکنان دولت

پاراف بررسی اصلاحیه دستورالعمل ورزش کارکنان دولت : طاهره طاهریان مشاور معاون رییس جمهوردر امور ورزش دختران و زنان گفت: اصلاحیه دستورالعمل ورزش کارکنان دولت به کمیسیون اجتماعی دولت ارسال شده است و ما منتظر اعلام نظر این کمیسیون هستیم.

کم تحرکی کارکنان زن دولت تبعات زیادی برای آنها و اعضای خانواده در پی دارد، آن هم در شرایطی که زنان کارمند مسئولیت خانه و خانواده را نیز بر عهده دارند. در صورت تصویب اصلاحیه ورزش کارکنان دولت امیدواریم که بتوانیم در جهت ارتقای سلامت این دسته از زنان بکوشیم.

وی اظهار کرد: کارگروه ورزش و اوقات فراغت زنان و دختران در جلسات متعددی دستورالعملی را که در سال ۶۸ در زمینه ورزش کارکنان زن به تصویب رسیده بود را بررسی کرد و پس از استخراج نکات مثبت آن تغییراتی در این دستورالعمل ایجاد و به معاونت امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری ارسال کرد.

وی اضافه کرد: در بخش حقوقی معاونت امور زنان و خانواده نیز این دستورالعمل مورد بررسی قرار گرفت و به کمیسیون اجتماعی دولت جهت بررسی، ارسال شد تا در آینده در دستور کار هیئت دولت قرار گیرد.

مشاور معاون رییس جمهوردر امور ورزش دختران و زنان با بیان اینکه ورزش کارکنان زن دولت از اهمیت زیادی برخوردار است، اظهار کرد: کم تحرکی کارکنان زن دولت تبعات زیادی برای آنها و اعضای خانواده در پی دارد، آن هم در شرایطی که زنان کارمند مسئولیت خانه و خانواده را نیز بر عهده دارند. در صورت تصویب اصلاحیه ورزش کارکنان دولت امیدواریم که بتوانیم در جهت ارتقای سلامت این دسته از زنان بکوشیم.

طاهریان در پایان گفت: خوشبختانه دولت یازدهم توجه خاصی به فعالیت‌های ورزشی زنان و کودکان دارد و شهیندخت مولاوردی، معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده نیز ورزش زنان و دختران را در ابعاد مختلف پیگیری می‌کند و این یک فرصت برای جامعه ورزش زنان است.ایسنا.

یک پاسخ ارسال کنید

دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید