بررسی اجرای طرح بیمه اجباری و بیمه وکالت

0
بیمه اجباری و بیمه وکالت
بیمه اجباری و بیمه وکالت

پاراف بررسی اجرای طرح بیمه اجباری و بیمه وکالت : الهام امین‌زاده معاون حقوقی رئیس‌جمهوری در دومین همایش وکلا و حقوق‌دانان نیکوکار و روسای ادارات حقوقی کمیته امداد امام‌خمینی(ره) با بیان اینکه سه طرح وکیل خانواده، بیمه وکالت و وکالت اجباری در این معاونت در حال بررسی است، گفت: جامعه به‌شدت به وکیل خانواده نیاز دارد.

الهام امین‌زاده افزود: یک تیم بیش از یک سال مشغول کار روی طرح‌های وکیل خانواده، بیمه وکالت و وکالت اجباری هستند و معاونت حقوقی ‌رئیس‌جمهوری نیز به‌دنبال عملیاتی‌کردن این سه طرح است.

وکیل خانواده با توجه به آشنایی که آن خانواده مدنظر دارد، بدون اتلاف وقت و با تسلط بر وضعیت خانواده می‌تواند به جامعه کمک کند و از طرفی امور اجتماعی به قدری تخصصی شده که همه افراد نمی‌توانند در همه امور مانند ازدواج، انتقال اموال منقول و غیرمنقول، امضای قراردادها و تخلف از اجرای قراردادها از خود دفاع کنند.

وی با بیان اینکه در خانواده کمیته امداد به خانواده‌های نیازمند کمک حقوقی می‌شود، با طرح سؤالی ادامه داد: آیا همه افراد جامعه به‌ویژه نیازمندان به این خدمات حقوقی مشاوره‌ای دسترسی دارند؟ اگر در زندگی فردی و اجتماعی افراد، حقوق‌دانانی باشند که به مردم در ارائه اطلاعات حقوقی کمک کنند، امنیت و آرامش را برای آنها فراهم می‌کنند.

معاون حقوقی رئیس‌جمهوری، وکلا را مانند اطبا مورد اعتماد مردم دانست و گفت: مردم همان‌گونه که از تخصص اطبا بهره می‌برند، از تخصص وکلا نیز استفاده می‌کنند، اما اگر در شرایطی به وکیلی مراجعه شود تا وکیل بخواهد موضوع را بررسی کند و نسبت به آن خانواده اطلاعاتی کسب کند طول می‌کشد، درحالی‌که اگر وکیل خانواده در خانواده‌ای حضور داشته باشد، نسبت به امور آن خانواده مطلع و در انعقاد قراردادها با آنها همراه است.

با بیمه وکالت از حجم انبوه مراجعان به مراکز قضائی کاسته می‌شود و در نتیجه بار حقوقی مضاعفی به دستگاه قضا وارد نمی‌شود

معاون حقوقی رئیس‌جمهوری با بیان اینکه وکیل هزینه دارد و از طرفی همه افراد جامعه توان پرداخت تعرفه‌های قانونی را ندارند، به طرح دوم این معاونت اشاره کرد و گفت: ازاین‌رو طرح بیمه وکالت را مطرح کرده‌ایم و می‌خواهیم آن را توسعه داده و فرهنگسازی کنیم، بدین‌صورت که مردم همان‌گونه که خودرو خود را بیمه می‌کنند، امور وکالتی خود را نیز بیمه کنند.ایرنا.

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here