فرزندان فرهنگیان در اولویت استخدام وزارت آموزش و پرورش

0

پاراف فرزندان فرهنگیان در اولویت استخدام وزارت آموزش و پرورش :  محمد دیمه‌ ور معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش گفته است :  دانشگاه فرهنگیان معبر اصلی تربیت معلم برای مجموعه آموزش و پرورش است.

وی ادامه داد: بر اساس قوانین موجود در ماده 28 این امکان وجود دارد در صورتی که مجموعه آموزش و پرورش برای تامین نیرو با کمبود مواجه شود از فارغ التحصیلان سایر دانشگاه‌ها استفاده کند که در این راستا فرزندان فرهنگی در اولویت استخدام خواهند بود چرا که با این جامعه آشنایی کامل دارند و از جنس فرهنگی هستند.

وی به تحصیل عشایر اشاره کرد و گفت: در حوزه عشایر بیشترین پوشش مربوط به دوره ابتدایی بوده که این موضوع نشان دهنده اهمیت قائل شدن آموزش و پرورش برای تحصیل فرزندان عشایر است.

فرزندان فرهنگیان در اولویت استخدام وزارت آموزش و پرورش

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here