بخشنامه بازنشستگی پیش از موعد فرهنگیان + دانلود بخشنامه

0
بازنشستگی پیش از موعد

پاراف بخشنامه بازنشستگی پیش از موعد فرهنگیان + دانلود بخشنامه : سید محمد بطحایی، معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش گفت: بخشنامه بازنشستگی پیش از موعد فرهنگیان بدون سنوات ارفاقی به سراسر کشور ارسال شد.

بازنشستگی پیش از موعد همکاران فرهنگی نباید موجب اخلال در امر آموزش دانش آموزان و افزایش ساعات حق التدریس در سال تحصیلی آینده شود.

وی اظهار کرد: فرهنگیان مرد با ۲۵ سال سابقه کار و زنان با ۲۰ سال سابقه کار و در صورت موافقت مدیران ادارات مربوطه و تایید اداره کل امور اداری و تشکیلات می توانند بازنشسته شوند.

رهنگیانی که با تایید کمیسیون پزشکی قادر به ادامه خدمت نباشند، می توانند درخواست خود را به اداره محل خدمت مربوطه ارایه کنند.

وی در مورد شرایط بازنشستگی پیش از موعد فرهنگیان گفت: بازنشستگی پیش از موعد همکاران فرهنگی نباید موجب اخلال در امر آموزش دانش آموزان و افزایش ساعات حق التدریس در سال تحصیلی آینده شود.

  بطحایی، معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش یادآورشد: فرهنگیانی که با تایید کمیسیون پزشکی قادر به ادامه خدمت نباشند، می توانند درخواست خود را به اداره محل خدمت مربوطه ارایه کنند.*ایرنا.

برای دانلود بخشنامه بازنشستگی پیش از موعد فرهنگیان بر روی لینک زیر کلیک کنید:

بخشنامه بازنشستگی پیش از موعد فرهنگیان

بخشنامه بازنشستگی پیش از موعد فرهنگیان + دانلود بخشنامه

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here