بخشنامه تعلق حق سنوات خدمت به کارکرد زیر شش ماه

0
بخشنامه تعلق حق سنوات خدمت به کارکرد زیر شش ماه
بخشنامه تعلق حق سنوات خدمت به کارکرد زیر شش ماه

پاراف بخشنامه تعلق حق سنوات خدمت به کارکرد زیر شش ماه : پرداخت سنوات کارگران حتی برای یک ماه کار الزامی است. علی دهقان کیا عضو هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار از اجرای مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر الزامی شدن پرداخت سنوات کارگران حتی برای یک ماه کارکرد خبر داد.

نحوه محاسبه سنوات کارگران براساس حقوق و مزایایی است که در مدت فعالیتش هر ماه دریافت می کرد.

وی درخصوص کیفیت اجرای طرح مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در اواخر سال گذشته مبنی بر پرداخت سنوات به کارگرانی که زیر یک سال در واحدی مشغول به کار باشند، گفت: این طرح هم اکنون از سوی کارفرمایان اجرا می شود و الزام قانونی در این بخش وجود دارد.

دانلود متن بخشنامه 75042

عضو هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار اظهار کرد: تا پیش از مصوبه مجمع، فقط کارگرانی که یک سال و بیشتر در واحدی فعالیت می کردند، مشمول سنوات می شدند.

وی در بخش دیگری از سخنانش، میزان سنوات قابل پرداخت به کارگران را در حال حاضر یک ماه حقوق و مزایای کامل در ازای یک سال کار در واحدی اعلام کرد و افزود: نحوه محاسبه سنوات کارگران براساس حقوق و مزایایی است که در مدت فعالیتش هر ماه دریافت می کرد.

وی در زمینه نحوه محاسبه سنوات کمتر از یک سال نیز توضیحاتی داد و بیان کرد: در این مورد نیز به نسبت ماه هایی که کارگر در واحدی کار کرده باشد، سنوات دریافت می کند که این مساله حتی در مورد یک ماه کارکرد نیز اجرا می شود.

این مقام مسوول کارگری در پاسخ به این پرسش که اگر کارگری در واحدی فعالیت داشته باشد، ولی از سوی کارفرما بیمه نشده باشد و حتی قرارداد همکاری نیز با وی به امضا نرسیده باشد، چگونه احقاق حق کند؟ تاکید کرد: در این مورد، قانون وضعیت را روشن می کند و کارگر می تواند با مراجعه به ادارات کار، شکایت خود را مطرح کند ولی در زمینه بیمه باید از طریق تامین اجتماعی پیگیر این مساله باشد.

دهقان کیا خاطرنشان کرد: البته برای این که هر شخص با طرح ادعایی نتواند بی جهت کارفرما را زیر سوال ببرد، حتما باید بتواند ادعای خود را در زمینه عدم دریافت حق و حقوق خود، در ادارات کار و هیات های حل اختلاف اثبات کند.

یک پاسخ ارسال کنید

دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید