بخشنامه اختیارات قابل واگذری استانی به شهرستانی اداره آموزش و پرورش استثنایی

0
بخشنامه اختیارات قابل واگذری استانی به شهرستانی اداره آموزش و پرورش استثنایی
بخشنامه اختیارات قابل واگذری استانی به شهرستانی اداره آموزش و پرورش استثنایی

پاراف بخشنامه اختیارات قابل واگذری استانی به شهرستانی اداره آموزش و پرورش استثنایی : وزارت آموزش و پرورش بر اساس بخشنامه شماره ۱۱/۷۱۰ مورخ ۲۵/۷/۹۵ اخیاراتی را با ادارات کل استانی در خصوص اداره آموزش و پرورش استثنایی ابلاغ نموده است.

دانلود بخشنامه اختیارات قابل واگذری استانی به شهرستانی اداره آموزش و پرورش استثنایی

در این بخشنامه بندهای چون تعیین عامل ذیحساب، تغییر رسته و شغل کارکنان مرتبط، نقل و انتقال درون و برون استانی، صدور حکم ماموریت و … تشریح گردیده است.

تاریخچه سازمان آموزش و پرورش استثنایی

آموزش و پرورش به عنوان مهمترین رکن اجتماع و بهترین نوع سرمایه‌گذاری در جهان امروز مطرح بوده و در سال‌های اخیر، رشد و توسعه نظام‌های آموزشی یکی از وجوه مشخص و بارز آنها است و هم‌اکنون تحول قابل ملاحظه‌ای در رویکردها و رویه‌های نظام‌های آموزشی دنیا به وجود آمده است. امروزه این نظام‌ها را با معیارها و ویژگی‌هایی ارزیابی می‌نمایند که یکی از آنها، میزان توجه دانش‌آموزان استثنایی است. در آموزش و پرورش کشور ما علی‌رغم آنکه اقدامات مؤثری در این زمینه از هشت دهه پیش آغاز شده و توفیقاتی طی این مدت به ویژه در سال‌های اخیر داشته است، لکن هنوز تا رسیدن به حد مطلوب به گونه‌ای که تمام کودکان بتوانند با توجه به استعدادها، توانایی‌ها و محدودیت‌های خویش از حقوق حقه آموزشی و پرورشی بهره‌مند گردند، فاصله بسیار داریم.

اولین تلاش‌ها در زمینه آموزش و پرورش استثنایی در ایران در گروه کودکان نابینا و در سال ۱۲۹۹ در شهر تبریز توسط معلمان و مبلغان مذهبی آغاز شد. در گروه کودکان ناشنوا مرحوم جبار باغچه‌بان در شهر تبریز و در سال ۱۳۰۳ اولین گام را با تأسیس مدرسه ناشنوایان برداشت. در زمینه آموزش کودکان ناشنوا و نابینا افرادی همچون ذبیح بهروز و دکتر محمد خزائلی نیز نقش مؤثر و مهمی داشته‌اند. آموزش و پرورش گروه کودکان کم توان ذهنی نیز توسط بخش غیر دولتی به صورت داوطلبانه در قالب تأسیس مدرسه و از سال ۱۳۲۸ آغاز گردید.

در سال ۱۳۴۷ در وزارت آموزش و پرورش دفتری به نام آموزش کودکان و دانش‌آموزان استثنایی تشکیل و فعالیت این بخش را در قالب مدرسه استثنایی و کلاس‌های خاص به شکل رسمی و دولتی سامان داد.

توجه وسیع و همه جانبه نظام جمهوری اسلامی به آموزش و پرورش کودکان استثایی سبب شد تا در سال ۱۳۷۰ با تصویب قانونی در مجلس شورای اسلامی، سازمان آموزش و پرورش استثنایی تشکیل شود و با ابعاد وسیع‌تر، اهداف، وظایف و گروههای بیشتری از کودکان را تحت پوشش قرار دهد.پاراف.

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here