بخشنامه وحدت رویه در برگزاری دوره‌های فناوری اطلاعات کارکنان دولت

0

پاراف بخشنامه وحدت رویه در برگزاری دوره‌های فناوری اطلاعات کارکنان دولت موضوع بخشنامه شماره 145099 مورخ 20/11/1393

شماره 82999 مورخ 14/5/1394

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان

باسلام و احترام؛

با توجه به استعلامات مکرر و همچنین انتقال مراکز آموزش و پژوهش از استانداری‌ها به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها، به منظور ایجاد وحدت رویه در برگزاری دوره‌های فناوری اطلاعات کارکنان دولت موضوع بخشنامه شماره 145099 مورخ 20/11/1393و دستورالعمل شماره 19138 مورخ 16/2/1394 موارد ذیل اعلام می‌گردد:

1- با عنایت به آنکه تمامی کارکنان دولت باید مهارت‌های هفت‌گانه فناوری اطلاعاتICDL موضوع بخشنامه شماره 203222/1903 مورخ 2/11/1381 را در سنوات قبل گذرانده باشند و شرط لازم برای افراد جدیدالاستخدام نیز داشتن گواهی و مهارت لازم در این خصوص می‌‌باشد، لذا نیازی به ادامه برگزاری این دوره‌ها توسط دستگاه‌های اجرایی وجود نداشته و کارمندانی که نیاز به طی دوره‌های مذکور دارند باید از طریق خودآموزی نسبت به فراگیری آن اقدام نمایند.

2- دستگاه‌های اجرایی بر اساس بخشنامه شماره 145099 مورخ 20/11/1393 می توانند نسبت به تعریف و اجرای دوره ICDL پیشرفته موضوع کد 1 بند «ج» تحت عنوان مهارت‌های حرفه‌ای و اداری کار با رایانه (22 ساعت) به عنوان یکی از سرفصل‌های آموزشی، برای کارکنان خود اقدام نمایند. ارزیابی این دوره می‌تواند توسط مراکز ازمون موجود تایید صلاحیت شده یا خود موسسه مجری آموزشی انجام شود.

3- برای دسترسی به فهرست مدرسین و مؤسسات تایید صلاحیت شده و انتخاب آنها برای برگزاری دوره‌های فناوری اطلاعات از طریق سامانه mdhc2.iranlms.ir و فایل راهنمای مربوطه اقدام شود.

علی صفدری

سرپرست معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی‌ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here