بخشنامه نحوه تعیین و پرداخت حق‌الجلسه کمیسیون‌های مرتبط با وظایف شهرداری‌ها

بخش‌نامه نحوه تعیین و پرداخت حق‌الجلسه اعضای کمیسیون‌های مصرح در قوانین مرتبط با وظایف شهرداری‌ها از سوی وزیر کشور به استانداران ابلاغ گردید. مطابق این بخشنامه، از این پس پرداخت حق‌الزحمه برای مستخدمان شهرداری به عنوان حق‌الجلسه صرفاٌ درصورتی امکان‌پذیر خواهد بود که جلسات در ساعات غیر اداری تشکیل شود.

این بخشنامه علاوه بر احصای کمیسیون‌ها، کمیته‌ها، شوراها و هیأت‌های مصرح در قوانین، به منظور ساماندهی و ایجاد وحدت رویه برای پرداخت حق‌الجلسه به اعضای هر یک از آنها تهیه شده است.

مطابق این بخشنامه، از این پس پرداخت حق‌الزحمه برای مستخدمان شهرداری به عنوان حق‌الجلسه صرفاٌ درصورتی امکان‌پذیر خواهد بود که جلسات در ساعات غیر اداری تشکیل شود.

همچنین پرداخت هرگونه وجهی خارج از ضوابط این بخشنامه مانند حق تلاش، پاداش، هدایا و عناوین مشابه برای اعضاء ممنوع است.

انتظار می‌ر‌‌ود استانداران محترم سراسر کشور ضمن ابلاغ این بخشنامه به شهرداری‌ها بر حسن اجرای آن نظارت دقیق و مستمر داشته باشند.

همچنین این بخشنامه شامل نمایندگان دستگاههای اجرایی شرکت کننده در این جلسات نیز می باشد.

این بخش‌نامه از سوی وزیر کشور به استانداران ابلاغ گردید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.