بخشنامه موضوع دستور العمل نقل وانتقال سال ۹۸-۹۷ فرهنگیان

مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل و پاسخگویی به متقاضیان با توجه به تفویض اختیار فوق با مدیر کل آموزش و پرورش استان‌ها می‌باشد

وزارت آموزش و پرورش در راستای عدم تمرکز و افزایش بهره‌وری و کارایی کارکنان وزارت متبوع و همچنین افزایش رضایت شغلی فرهنگیان محترم و استفاده بهینه از نیروی انسانی موجود در مناطق آموزش و پرورش بخشنامه ۷۱۰/۷ مورخ ۹۷/۰۲/۲۷ با موضوع دستور العمل نقل وانتقال سال ۹۸-۹۷ را ابلاغ نموده است.

اداره کل آموزش و پرورش استان

با سلام و احترام

در راستای عدم تمرکز و افزایش بهره‌وری و کارایی کارکنان وزارت متبوع و همچنین افزایش رضایت شغلی فرهنگیان محترم و استفاده بهینه از نیروی انسانی موجود در مناطق آموزش و پرورش، نقل و انتقال نیروهای رسمی، رسمی آزمایشی و پیمانی شاغل در واحدهای آموزشی متقاضی انتقال دائم و موقت درون و برون استانی با رعایت ضوابط و مقررات مربوط در سال تحصیلی ۱۳۹۸- ۱۳۹۷ تفویض می‌گردد.

متقاضیان انتقال درون استانی با رعایت شرایط بندهای «الف» و «ب» این شیوه‌نامه و طبق دستورالعمل و بر اساس زمان‌بندی اعلام شده از سوی استان می‌بایست از طریق سامانه مربوط اقدام نمایند تا با رعایت عدم نیاز مبدأ و نیاز مقصد اقدام لازم معمول گردد.

متقاضیان انتقال برون استانی در صورت دارا بودن شرایط این شیوه‌نامه و مطابق جدول زمان‌بندی پیوست می‌بایست با مراجعه به سایت نقل و انتقال به آدرس (enteghal.medu.ir) نسبت به ثبت درخواست و تکمیل فرم امتیازبندی خود اقدام و سپس مدارک لازم را جهت بررسی به امور اداری آموزش و پرورش منطقه مبدأ ارائه نمایند.

درخواست ثبت‌شده متقاضیان در سامانه hrm مشروط به عدم نیاز مبدأ (مبتنی بر داده‌های سامانه بکفا و تراز نیروی انسانی به نحوی که در مبدأ در گروه – جنس متقاضی هیچ حق‌التدریسی پرداخت نشود و نیاز مقصد (مبتنی بر داده‌های بکفا و تراز نیروی انسانی به طوری که در منطقه مقصد در گروه – جنس متقاضی هیچ کسری ساعت موظفی نباشد) قابل بررسی خواهد بود.

بدیهی است مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل و پاسخگویی به متقاضیان با توجه به تفویض اختیار فوق با مدیر کل آموزش و پرورش استان‌ها می‌باشد. مقتضی است تمهیدات لازم به نحوی فراهم گردد تا ضمن عدم مراجعه متقاضیان به واحدهای ستادی، تعیین تکلیف نهایی متقاضیان انتقال دائم و موقت حداکثر تا تاریخ ۱۵/۵/۱۳۹۷ پایان پذیرد و ابلاغ همکاران حداکثر تا تاریخ ۲۵/۵/۱۳۹۷ صادر گردد.

الف- ضوابط و مقررات انتقال دائم:

  • ۱- نداشتن تعهد خاص خدمت به منطقه مبدأ.
  • ۲- دارا بودن حداقل ۵ سال سابقه خدمت تمام وقت در آموزش و پرورش تا تاریخ ۳۱/۶/۱۳۹۷ به موجب حکم کارگزینی برای مستخدمین رسمی، رسمی ازمایشی و پیمانی.

تبصره: مدت سوابق خدمت به صورت حق‌التدریس، نهضت سوادآموزی، سایر دستگاه‌ها، تحصیل در مراکز تربیت معلم، تربیت دبیر و …، خدمت نظام وظیفه و قرارداد کار معین جزو سابقه خدمت محسوب نخواهد شد.

  • ۳- همسر جانبازان در صورت تغییر محل اشتغال جانباز با ارائه تأییدیه از مراجع ذیصلحات به استناد ماده (۱۷) آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۳) قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان (بدون داشتن شرایط فوق) منتقل می‌شوند.

ب- شرایط و ضوابط انتقال موقت:

  • ۱- دارا بودن حداقل ۲ سال سابقه خدمت رسمی تمام وقت در آموزش و پرورش تا مورخ ۳۱/۶/۱۳۹۴ به موجب حکم کارگزینی برای مستخدمین رسمی، آزمایشی و پیمانی (با رعایت تبصره بند الف).
  • ۲- مستخدمینی که در سال تحصیلی ۱۳۹۷- ۱۳۹۶ با رعایت مفاد بخشنامه شماره ۱۱/۷۱۰ مورخ ۱۷/۶/۱۳۹۴ جهت ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد و بالاتر در رشته‌های مورد نیاز آموزش و پرورش در دانشگاه‌های دولتی (غیر از دانشگاه‌های علمی کاربردی و پیام نور) با ارائه مدارک مستند متقاضی انتقال موقت به استان محل تحصیل باشد.
  • ۳- همسر همکاران فرهنگی که جهت ادامه تحصیل در رشته مورد نیاز، متقاضی انتقال موقت یا مأمور به تحصیل (مشمولین تبصره ذیل ماده ۶۱ قانون مدیریت خدمات کشوری) باشد.
  • ۴- متقاضیانی که به تشخیص کارگروه راهبری توسعه مدیریت منطقه و تأیید کمیته راهبری توسعه مدیریت استان مبدأ و مقصد دارای شرایط حاد و خاص می‌باشند.

ج- شرایط و ضوابط تبدیل انتقال موقت به دائم:

  • ۱- نداشتن تعهد خاص به منطقه مبدأ.
  • ۲- دارا بودن حداقل سه سال سابقه متوالی انتقال موقت.
  • ۳- انتقال موقت بابت تحصیل خود یا همسر نباشد.

علی الهیار ترکمن

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.