کلاس های آموزش رعایت حقوق شهروندی برای کارمندان برگزار میشود

0

پاراف کلاس های آموزش رعایت حقوق شهروندی برای کارمندان برگزار میشود : دبیر ستاد صیانت از حقوق شهروندی گفت :  برای رعایت حقوق شهروندی، برای کارمندان دولت آموزش هایی را در قالب کلاس و همایش در نظر داریم .

رمضانعلی باقری در جلسه توجیهی بازرسان ارزیابی عملکرد دستگاه‌های دولتی که در سالن امام رضا(ع) فرمانداری قم برگزار شد گفت : بازرسان ستاد صیانت از حقوق شهروندی در ۹ روز پایانی اردیبهشت در دستگاه‌های دولتی حاضر می‌شوند و مسؤولان ادارات موظف به پاسخگویی هستند .

دبیر ستاد صیانت از حقوق شهروندی با بیان اینکه بازرسان پیش از رفتن به یک اداره، مدیرکل را در جریان قرار دهند، تصریح کرد : احکام بازرسان به امضای معاون سیاسی امنیتی استاندار رسیده‌ است تا درصورت لزوم به ادارات ارائه شوند .

وی با اشاره به اینکه ارزیابی بازرسان باید بر اساس مستندات باشد، تاکید کرد : حضور مدیرکل هنگام بازرسی ثبت امتیاز مثبت برای آن اداره را در پی خواهد داشت .

کلاس های آموزش رعایت حقوق شهروندی برای کارمندان برگزار میشود

باقری خاطرنشان کرد :  برای رعایت حقوق شهروندی و جلوگیری از نقض حقوق مردم، مدیران دستگاه‌های دولتی باید آموزش‌های لازم را در قالب کلاس و همایش به کارمندان خود ارائه دهند .

نظر شما در مورد این طرح چیست ؟

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here