اصلاح تبصره ۲ ماده ۲ آيين‌نامه جذب، انتصاب و پرداخت فوق‌العاده ويژه رؤسا و اعضای شعب سازمان تعزيرات حکومتی

0

پاراف اصلاح تبصره ۲ ماده ۲ آيين‌نامه جذب، انتصاب و پرداخت فوق‌العاده ويژه رؤسا و اعضای شعب سازمان تعزيرات حکومتی :

شماره ۱۵۴۵۵۴/ت۵۱۶۵۴هـ ۱۷/۱۲/۱۳۹۳
اصلاح تبصره (۲) ماده (۲) آيين‌نامه جذب، انتصاب و پرداخت فوق‌العاده ويژه رؤسا و اعضاي شعب سازمان تعزيرات حکومتي وزارت دادگستري
سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور
هيأت وزيران در جلسه ۱۰/۱۲/۱۳۹۳ به پيشنهاد وزارت دادگستري و به استناد بند (ب) و تبصره (۱) ماده (۱۱) و ماده (۷۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ـ مصوب ۱۳۹۲ـ تصويب کرد:
تبصره (۲) ماده (۲) آيين‌نامه جذب، انتصاب و پرداخت فوق‌العاده ويژه رؤسا و اعضاي شعب سازمان تعزيرات حکومتي موضوع تصويب‌نامه شماره ۱۰۵۱۵۷/ت۵۰۷۵۹ه‍ مورخ ۱۱/۹/۱۳۹۳ حذف و عنوان تبصره (۳) به تبصره (۲) اصلاح مي‌شود. معاون اول رئيس‎جمهور ـ اسحاق جهانگيري

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here