دانلود مجموعه کتب و مقالات مورد نیاز دانشجویان ارشد و دکتری حسابداری

0
دانلود مجموعه کتب و مقالات مورد نیاز دانشجویان ارشد و دکتری حسابداری
دانلود مجموعه کتب و مقالات مورد نیاز دانشجویان ارشد و دکتری حسابداری

پاراف دانلود مجموعه کتب و مقالات مورد نیاز دانشجویان ارشد و دکتری حسابداری : ما در پاراف برای شما مجموعه ای کتب و مقالات ارزشمند رشته های مرتبط با حسابداری و حسابرسی را فراهم نموده ایم. دانلود این مجموعه ها رایگان بوده و شما علاقمندان می توانید از آنها بهره لازم را ببرید.

سازمان های بین المللی حسابداری

آشنایی با واژه های حسابداری

تاریخچه حسابداری

تاریخ چهار هزار ساله حسابداری

تئوری حسابداری شباهنگ جلد یک

تئوری حسابداری شباهنگ جلد دو

مختصری درباره حسابداری برای دانلود مجموعه کتب و مقالات مورد نیاز دانشجویان ارشد و دکتری حسابداری :

حسابداری دانشگاهی عمرش بالغ بر پانصد سال است و با نام لوکا پاچیولی (۱۴۹۵ میلادی) آغاز شده است. حسابداری مانند هر دانش دیگری در طول عمر پر فراز و نشیب خود تغییرات زیادی داشته است. از مهم ترین تغییرات حسابداری در طول پانصد سال گذشته تغییر ماهیت نظری آن است. حسابداری دانشگاهی در چهارصد سال اول عمر خود عمدتاً رویکردی تکنیکی و فنی داشته است.

در اوایل سده بیستم اولین مباحث نظری در حوزه حسابداری مطرح و وجه علمی بودن آن به مذاق بحث گذاشته می شود. در طول دهه های آغازین سده بیستم مباحث نظری و فلسفی جدی در خصوص تعلق حسابداری به یکی از حوزه های معرفت بشری رواج داشته است. این مجادلات در طرح تخصیص حسابداری به یکی از حوزه های علم یا فن یا هنر به اوج خود میرسد.

در اواسط سده بیستم و با احاطه مکتب مثبت گرایی (پازیتیویسم) بر فضای دانشگاهی جهان، نظریه های حسابداری مثبت گرایانه به ظهور میرسد. ضعفهای بنیادین نظریه های مثبت گرایانه در ظرف کمتر از ربع قرن آشکار می شود و حسابداری به تبع سایر محافل علمی وارد دنیای جدید جستارهای فلسفی و نظری می شود. طرح حسابداری انتقادی یا امثال آن نشانه این تحول نظری در حسابداری است

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here