ابلاغیه اصلاح بخشنامه اصلاحی نظام آموزش کارمندان و مدیران دستگاه‌ها و دوره‌ های آموزشی جدید

0

پاراف ابلاغیه اصلاح بخشنامه اصلاحی نظام آموزش کارمندان و مدیران دستگاه‌ها و دوره‌ های آموزشی جدید : ابلاغ دوره‌های آموزشی جدید و اصلاح بخشنامه اصلاحی نظام آموزش کارمندان و مدیران دستگاه‌های اجرایی موضوع بخشنامه شماره 83078 مورخ 14/5/1394 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور.

بخشنامه به کلیه دستگاه‌های اجرایی

در اجرای ماده‌ (4) اصلاحیه نظام آموزش کارمندان و مدیران دستگاه‌های اجرایی موضوع بخشنامه شماره 18819/92/200 مورخ 14/11/1392و بندهای (2/2/5)، (1/3/5)، (2/3/5 و(4/5) نظام آموزش کارمندان دستگاه‌های اجرایی موضوع بخشنامه شماره 1834/200 مورخ 30/1/1390 و به منظور رشد فضایل اخلاقی و معنوی و نیز توسعه ظرفیت کارشناسی و بهبود شایستگی‌های عمومی، شغلی و مدیریتی کارمندان دولت، دوره‌های آموزشی بشرح مشخصات پیوست برای اجرا در چارچوب نظام آموزش کارمندان و دیگر مقررات مربوط ابلاغ می‌گردد.

همچنین به منظور بهره‌مندی از تمامی ظرفیت‌های دستگاه‌ها و فراهم نمودن بسترهای لازم برای مشارکت مراکز و مؤسسات آموزشی دولتی و غیردولتی برای اجرای دوره‌های آموزشی کارمندان دولت، ردیف‌های ذیل جایگزین ردیف‌های (1/13) و (2/13) ماده (13) بخشنامه شماره 18819/92/200 مورخ 14/11/1392 (موضوع اصلاحیه نظام آموزش کارمندان و مدیران دستگاه‌های اجرایی) می‌گردد:

1- دستگاه‌های اجرایی می‌توانند دوره‌های آموزشی بدو خدمت (توجیهی و تصدی شغل)، شغلی (شامل آموزش‌های ویژه کارمندان استخدام آزمایشی، ارتقاء شغلی و تمدید قرارداد)، آموزش‌های فرهنگی و عمومی (شامل آموزش‌های فرهنگی و اجتماعی، توانمندی‌های اداری و فنآوری اطلاعات) را راساً و یا از طریق مرکز آموزش و پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری (مرکز آموزش مدیریت دولتی) و واحدهای استانی، دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و مراکز و مؤسسات تأیید صلاحیت شده توسط این سازمان، برنامه‌ریزی و اجرا نمایند.

2- دستگاه‌های اجرایی می‌توانند دوره‌های آموزشی مدیران حرفه‌ای را راساً و یا از طریق مرکز آموزش و پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری (مرکز آموزش مدیریت دولتی) و واحدهای استانی، دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، برنامه‌ریزی و اجرا نمایند. آموزش‌های مدیران سیاسی (مقامات موضوع ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری) صرفاً به عهده مرکز آموزش و پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری (مرکز آموزش مدیریت دولتی) می‌باشد.

بدیهی است مراکز و مؤسسات تأیید صلاحیت شده، صرفاً مجاز به اجرای دوره‌های آموزشی مرتبط با حیطه تعیین شده می‌باشند. همچنین کلیه مراکز و مؤسسات آموزشی دولتی و غیردولتی و دستگاه‌های اجرایی موظف هستند در برگزاری دوره‌های آموزشی کارمندان دولت از مدرسان واجد گواهینامه صلاحیت تدریس استفاده نمایند.

علی صفدری

سرپرست معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

فهرست دوره‌های آموزشی

شناسه دوره / عنوان دوره / میزان ساعت / مشاغل شرکت کنندگان / نوع دوره:

01- 94 اقتصاد مقاومتی (1) 12 مدیران عملیاتی و کارشناسان برای مدیران عملیاتی آموزش مدیران و برای کارشناسان، آموزش عمومی
02-94 اقتصاد مقاومتی (2) 8 مدیران حرفه ای(پایه، میانی، عالی) آموزش مدیران
03-94 اقتصاد مقاومتی (3) 6 مدیران سیاسی آموزش مدیران
04-94 سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران (الزامات و ضرورت‌ها)

مدیران عملیاتی و کارشناسان برای مدیران عملیاتی، آموزش مدیران و برای کارشناسان، آموزش عمومی
05-94 سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران (الزامات و ضرورت‌ها)

مدیران حرفه ای (پایه، میانی، عالی) آموزش مدیران
06-94 سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران (الزامات و ضرورت‌ها)

مدیران سیاسی آموزش مدیران
07-94 نقشه راه اصلاح نظام اداری (1) 4 مدیران عملیاتی و کارشناسان برای مدیران عملیاتی، آموزش مدیران و برای کارشناسان، آموزش عمومی
08-94 نقشه راه اصلاح نظام اداری (2) 4 مدیران حرفه ای (پایه، میانی، عالی) آموزش مدیران
09-94 نقشه راه اصلاح نظام اداری (3) 4 مدیران سیاسی آموزش مدیران
010-94 تربیت اسلامی با تکیه بر قرآن و احادیث 8 تمامی کارمندان دولت آموزش عمومی
011-94 راهنمای سفیران سلامت (زیج مراقبتی) 8 تمامی کارمندان دولت آموزش عمومی
012-94 تناسب اندام( ارتقای سلامت از طریق ورزش) 8 تمامی کارمندان دولت آموزش عمومی
013-94 جمعیت شناسی و فرهنگ افزایش جمعیت 6 تمامی کارمندان دولت آموزش عمومی
014-94 کلیات پیشگیری از وقوع جرم 8 کارشناسان دستگاه های اجرایی آموزش عمومی
015-94 نظام مدیریت عملکرد (سازمان، مدیران، کارمندان) 8 کارشناسان مدیریت (ارزیابی) عملکرد آموزش شغلی
016-94 مبانی نطری آموزش و توسعه منابع انسانی 8 کارشناسان آموزش دستگاه های اجرایی آموزش شغلی
017-94 فرآیند آموزش و توسعه منابع انسانی 16 کارشناسان آموزش دستگاه های اجرایی آموزش شغلی
018-94 آموزش الکترونیکی 20 کارشناسان آموزش دستگاه های اجرایی آموزش شغلی
019-94 آشنایی با قوانین و مقررات آموزش منابع انسانی بخش دولت 4 کارشناسان آموزش دستگاه های اجرایی آموزش شغلی
020-94 آشنایی با قوانین و مقررات ارتقاء سلامت اداری 8 تمامی کارمندان دولت آموزش عمومی
021-94 گزارش نویسی در بازرسی 6 بازرسان دستگاه های اجرایی آموزش شغلی
022-94 اصول و مبانی نظارت و بازرسی 6 بازرسان دستگاه های اجرایی آموزش شغلی
023-94 اخلاق حرفه ای در بازرسی 6 بازرسان دستگاه های اجرایی آموزش شغلی
024-94 اصول و مبانی نظری ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد 8 بازرسان دستگاه های اجرایی آموزش شغلی
025-94 آشنایی با قوانین و مقررات ناظر بر ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد 10 بازرسان دستگاه های اجرایی آموزش شغلی
026- 94 پاسخگویی و مسئولیت پذیری در مدیریت 4 مدیران حرفه ای آموزش مدیران

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here