الحاق یک ماده به آیین‌نامه اجرایی بند م ماده ۱۶ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی

0
الحاق یک ماده به آیین‌نامه اجرایی بند م ماده ۱۶ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی
الحاق یک ماده به آیین‌نامه اجرایی بند م ماده ۱۶ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی

پاراف الحاق یک ماده به آیین‌نامه اجرایی بند م ماده ۱۶ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی موضوع تصویبنامه شماره ۱۱۹۵۱۶/ت۵۱۶۵۸هـ مورخ ۱۰/۹/۱۳۹۴ هیأت وزیران

هیأت وزیران در جلسه ۱/۹/۱۳۹۴ به پیشنهاد شماره ۲۲۸۱۸۵ مورخ ۴/۱۲/۱۳۹۳ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

متن زیر به عنوان ماده (۷) به آیین‌نامه اجرایی بند (م) ماده (۱۶) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی موضوع تصویبنامه شماره ۷۴۵۶۵/ت۳۹۲۳۳ک مورخ ۱۳/۵/۱۳۸۷ اضافه می‌شود:

ماده ۷- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است بر اساس داده‌های موجود در پایگاه اطلاعات موضوع این آیین‌نامه نسبت به ایجاد و راه‌اندازی سامانه واحد خدمات رفاه و تأمین اجتماعی (بیمه‌ای، حمایتی و امدادی) اقدام و با بهره‌گیری از داده‌ها و اطلاعات سایر پایگاه‌های ملی، زمینه استفاده از سامانه مزبور جهت رفع همپوشانی‌ها، شناسایی گروه‌ها و اقشار نیازمند، مددجو و توان‌خواه، نیازسنجی و ازمون وسع و تشخیص افراد قابل توانمندسازی و غیرقابل توانمندسازی را فراهم نموده و ترتیباتی اتخاذ نماید که تا پایان سال ۱۳۹۶ کلیه خدمات و پوشش‌های امدادی، حمایتی و بیمه‌های درمانی به آحاد جامعه مبتنی بر سامانه واحد و یکپارچه رفاه و تأمین اجتماعی صورت پذیرد.

تبصره ۱- دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و تمامی سازمان‌ها، صندوق‌ها و موسساتی که در قلمرو امدادی، حمایتی و بیمه‌های اجتماعی و درمانی کشور فعالیت نموده و به نحوی از انحاء و به هر میزان از منابع عمومی استفاده نموده و یا مجوز فعالیت از دستگاه‌های اجرایی دریافت می‌دارند، مکلفند داده‌ها و اطلاعات مورد نیاز سامانه موضوع این ماده را به طور رایگان از طریق تبادل الکترونیک اطلاعات در مرکز ملی تبادل اطلاعات سازمان فنآوری اطلاعات در دسترس وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار دهند.

تبصره ۲- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اعتبار لازم برای ایجاد، تکمیل و نگهداری سامانه واحد خدمات رفاه و تأمین اجتماعی (بیمه‌ای، حمایتی و امدادی) را در لوایح بودجه سنواتی منظور خواهد نمود.

اسحاق جهانگیری

معاون اول رییس‌جمهور

یک پاسخ ارسال کنید

دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید