تاییدهای شورای نگهبان بر ساعات کار بانوان شاغل دارای شرایط خاص و تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت

0
تاییدهای شورای نگهبان
تاییدهای شورای نگهبان

تاییدهای شورای نگهبان بر ساعات کار بانوان شاغل دارای شرایط خاص و تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت : شورای نگهبان لایحه کاهش ساعات کار بانوان شاغل دارای شرایط خاص ، لایحه الحاق سازمان تعاونی مصرف کادر نیروهای مسلح به فهرست مؤسسات عمومی غیردولتی و طرح اصلاح تبصره (۱۰) ماده (۱۷) قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی را با توجه به اصلاحات انجام شده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست.

لایحه کاهش ساعات کار بانوان شاغل دارای شرایط خاص که با اصلاحاتی در جلسه مورخ دوم شهریور ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۱۷ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

دانلود تاییدیه شورای نگهبان در مورد ساعات کار

دانلود جدول تطبیقی طرح

لایحه الحاق سازمان تعاونی مصرف کادر نیروهای مسلح(اتکا) به فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی که با اصلاحاتی در جلسه مورخ دوم شهریور ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۱۷ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

دانلود تاییدیه شورای نگهبان در مورد سازمان اتکا

به گزارش اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان، طرح اصلاح تبصره (۱۰) ماده (۱۷) قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش مصوب جلسه مورخ سوم شهریور ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۱۷ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

دانلود تاییدیه شورای نگهبان در مورد آموزشیاران نهضت

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here