عواقب کشیدن چک بی محل!؟

هم‌رده عواقب کشیدن چک بی محل!؟ : آیا می‌دانید صدور چک بی‌محل از حساب شرکت جرم است؟ آیا می‌دانید شکایت کیفری صدور چک بی‌محل باید علیه امضاکنندگان چک مطرح شود و شرکت نمی‌تواند طرف شکایت کیفری باشد؟ آیا می‌دانید در دعوای حقوقی صدور چک بی‌محل، می‌توان شرکت و امضاکنندگان چک، همه را با هم طرف دعوا قرار داد؟ آیا می‌دانید امضاکنندگان چکی که از حساب شرکت صادر شده است با شخص حقوقی مسئولیت تضامنی در پرداخت وجه آن دارند؟

قانونگذار برای اشخاص حقوقی مثل اشخاص حقیقی، حق و تکلیف‌هایی در نظر گرفته است و از آنجا که وقتی شخصی طرف حق و تکلیف قرار می‌گیرد مسئولیت‌هایی را می‌پذیرد، بنابراین اشخاص حقوقی دارای مسئولیت هستند و باید جوابگوی عملکرد خود باشند. باید به این مسأله دقت کرد که تصمیمات شخص حقوقی به وسیله اشخاص حقیقی که در اساسنامه ‌یا شرکتنامه آمده، اتخاذ می‌شود. این اشخاص که ممکن است مدیرعامل یا اعضای هیأت مدیره باشند گرچه در مقام پاسخ به ادعای شما علیه شرکت دفاع خواهند کرد ولی طرف اصلی دعوای شما، خود شرکت است.

اگر شخص حقیقی چکی را صادر کرده است باید آن را پرداخت کند در غیر این صورت مسئولیت کیفری یا حقوقی خواهد داشت. حال اگر شخص حقوقی چکی را صادر کند و موجودی آن حساب به اندازه مبلغ چک نباشد و چک بی‌محل شناخته شود چه فرد یا افرادی مسئولیت کیفری و حقوقی دارند؟ در پاسخ باید گفت: شخص حقوقی مانند اشخاص حقیقی دارای مسئولیت است و اگر چکی صادر کند باید از سوی بانک پرداخت شود اما اگر چک برگشت بخورد، دارنده چک باید برای تعقیب موضوع و مطالبه وجه چک دقت کند که چک اشخاص حقوقی از حساب شرکت صادر می‌شود و به طور معمول به امضای دو نفر که صاحبان امضای مجاز شرکت هستند، می‌رسد. اگر چک برگشت بخورد، دارنده می‌تواند برای گرفتن وجه چک و خسارت تأخیر در پرداخت به افراد زیر مراجعه کند:

۱.امضاکنندگان چک: امضاکنندگان مجاز که چک را به نمایندگی از شرکت امضا کرده‌اند، مسئولیت خواهند داشت.
۲.صاحب حساب: شخص حقوقی (شرکت) به‌عنوان صاحب حساب مسئول پرداخت وجه چک و خسارات قانونی است.

ویژگی مهم چک، تضامنی بودن مسئولیت است. در فرض ما هم صاحب‌حساب و امضاکنندگان آن مسئولیت تضامنی دارند به این معنی که دارنده چک می‌تواند علیه هر یک از آنها جداگانه یا همه آنها با هم یا تعدادی از آنها اقامه دعوا کند و تمامی یا قسمتی از طلب خود را از وی مطالبه کند. بهترین راه آن است که دارنده چک، تمامی مسئولان را طرف دعوای خود قرار دهد. شخص حقوقی در فرض صدور چک بلامحل مسئولیت کیفری ندارد.

صدور چک بی‌محل جرم است و مسئولیت کیفری به ‌دنبال دارد، بنابراین کسی که چک بی‌محل صادر کند قابل مجازات است. حال در این شرایط چه کسی مجرم است و مجازات می‌شود، شرکت یا امضاکنندگان مجاز؟

اگر امضاکنندگان چک در فرض ما ثابت کنند که پرداخت نشدن وجه چک مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی اوست، در این صورت شخص یا اشخاصی که موجب پرداخت نشدن وجه چک شده‌اند تحت تعقیب کیفری قرار خواهند گرفت.

۱.شرکت مسئولیت کیفری ندارد: بر اساس قوانین کنونی در فرض صدور چک بی‌محل، شرکت یا شخص حقوقی مسئولیت کیفری ندارد.

۲.امضاکنندگان چک: صادرکنندگان مسئولیت کیفری صدور چک بی‌محل را برعهده دارند. بنابراین در صورتی که از حساب شرکتی چک بی‌محل صادر شود، صادرکنندگان و امضاکنندگان آن مسئولیت کیفری دارند و شکایت کیفری باید علیه آنها مطرح شود.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دانلود رایگان قالب و افزونه های پریمیوم و اورجینال فارسی شده برای وردپرسکلیک کنید