آیا کارگران ساختمانی، مشمول مقرری بیمه بیکاری هستند؟ مجازات کار اجباری چیست؟

آیا کارگران ساختمانی، مشمول مقرری بیمه بیکاری هستند؟ مجازات کار اجباری چیست؟ :به این پرسش و پاسخ ها توجه کنید:

۱- سئوال: کارگریک کارگاه تزریق پلاستیک هستم. کارفرما مرا به بهانه روزمزد بودن، بیمه نکرد. دو ماه قبل، حین کار در کارگاه، دچار سانحه شدم و توانایی‌‌ام را برای کار کردن از دست دادم. آیا می‌توانم از کارفرما شکایت کنم و خسارت بگیرم؟

پاسخ: حق شما برای طرح شکایت در شوراهای حل اختلاف اداره کار و نیز ادعای سابقه بیمه، محفوظ است و می‌توانید برای به دست آوردن آن، با ارائه مدرک، مانند فیش حقوقی، استشهاد محلی و … از کارفرما شکایت و حقتان را مطالبه کنید. در صورتی که ادعای شما از طرف شورای حل اختلاف در اداره کار پذیرفته شود و بازرس مربوطه تأیید کند که از کار افتادگی شما، ناشی از کار است، می‌توانید از مقرری از کارافتادگی استفاده کنید و کارفرمای شما، ملزم به تأدیه بدهی و جریمه تعیین شده به سازمان تأمین اجتماعی خواهد شد.

۲- سئوال: حدود ۸ سال است که بیمه کارگران ساختمانی هستم .الان ۶ ماه است که بیکارم. آیا می‌توانم از بیمه بیکاری استفاده کنم؟

پاسخ: متأسفانه افرادی که بیمه کارگران ساختمانی هستند، نمی‌توانند از مقرری بیمه بیکاری استفاده کنند. در قانون مربوط به بیمه کارگران ساختمانی، موضوع بیمه بیکاری پیش‌بینی نشده است و از آن‌جا که بیکاری این دسته از کارگران هم، غیر ارادی فرض نمی‌شود، نمی‌توان با استناد به قانون بیمه بیکاری، نسبت به برقراری مقرری دوران بیکاری برای آنها اقدام کرد. ضمن این‌که، مطابق مقررات بیمه کارگران ساختمانی، شما در زمان پرداخت حق بیمه، وجهی بابت بیمه بیکاری پرداخت نمی‌کنید. با این حال، تلاش‌هایی برای ایجاد صندوق بیمه بیکاری کارگران ساختمانی انجام گرفته است که امیدواریم به نتیجه برسد.

۳- سئوال: ۱۲ سال سابقه بیمه دارم، اما ۳ سال است که دیگر بیمه نیستم و برایم حق بیمه رد نمی‌شود. چند ماهی است که بیکار شده‌ام، آیا می‌توانم با استفاده از سابقه بیمه ۱۲ ساله، تقاضای برقراری بیمه بیکاری کنم؟

پاسخ: مطابق ماده ۶ قانون بیمه بیکاری، « بیمه شدگان بیکار در صورت احراز شرایط زیر استحقاق دریافت مقرری بیمه بیکاری را خواهند داشت:

  • ‌الف – بیمه شده قبل از بیکار شدن حداقل (۶) ماه سابقه پرداخت بیمه را داشته باشد.
  • ب – بیمه شده مکلف است ظرف (۳۰) روز از تاریخ بیکاری با اعلام مراتب بیکاری به واحدهای کار و امور اجتماعی آمادگی خود را برای اشتغال‌به کار تخصصی و یا مشابه آن اطلاع دهد. مراجعه پس از سی روز با عذر موجه و با تشخیص هیئت حل اختلاف تا سه ماه امکان‌پذیر خواهد بود.
  • ج – بیمه شده بیکار مکلف است در دوره‌های کارآموزی و سوادآموزی که توسط واحد کار و امور اجتماعی و نهضت سوادآموزی و یا سایر‌واحدهای ذی ربط با تأیید وزارت کار و اموراجتماعی تعیین می‌شود، شرکت نموده و هر دو ماه یک بار گواهی لازم در این مورد را به شعب تأمین‌اجتماعی تسلیم نماید.

با توجه به گذشت ۳ سال از آخرین پرداخت حق بیمه برای شما و سپری شدن زمان تعیین شده، به نظر می‌رسد که مشمول برقراری مقرری بیمه بیکاری نباشید. با این حال، سوابق بیمه‌ای شما محفوظ است و می‌توانید از آنها، پس از رسیدن به سن بازنشستگی و تکمیل کردن سابقه بیمه، استفاده کنید.

جریمه و حبس؛ مجازات واداشتن کارگران به کار اجباری

۴- سئوال: کارگر خدمات شهری در یکی از شهرهای استان خراسان رضوی هستم. پیمانکار، من و همکارانم را مجبور می کند روزی ۱۲ ساعت کار کنیم. آن وقت هیچ گونه حقوق و مزایایی، جز حقوق پایه، به ما پرداخت نمی کند. وقتی هم اعتراض می کنیم و می گوییم شکایت خواهیم کرد، ما را به اخراج و بیکاری تهدید می کند. چه باید کرد؟

پاسخ: طبق ماده ۱۷۲ قانون کار « کار اجباری با توجه به ماده ۶ این قانون، به هر شکل، ممنوع است و متخلف علاوه بر پرداخت اجرت المثل کار انجام یافته و جبران خسارت، با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم، به حبس از ۹۱ روز تا یک سال و یا جریمه نقدی معادل ۵۰ تا ۲۰۰ برابر حداقل مزد روزانه محکوم خواهد شد؛ هر گاه چند نفر به اتفاق یا از طریق یک مؤسسه، شخصی را به کار اجباری بگمارند، هر یک از متخلفان به مجازات های فوق محکوم [می شوند] و مشترکاً مسئول پرداخت اجرت المثل خواهند بود.

مگر آن که مسبب اقوی از مباشر باشد، که در این صورت مسبب شخصاً مسئول است.» همچنین طبق تبصره این ماده، « چنانچه چند نفر به طور جمعی به کار اجباری گمارده شوند، متخلف یا متخلفین علاوه بر پرداخت اجرت المثل، با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم، به حداکثر مجازات مذکور در این ماده محکوم خواهند شد.» باید توجه داشته باشید که لزومی ندارد گزارش و شکایت شما به اداره کار، علنی و آشکار باشد.

بر اساس بند «الف» ماده ۹۶ قانون کار، یکی از وظایف بازرسان وزارت کار « نظارت بر اجرای مقررات ناظر به شرایط کار به ویژه مقررات حمایتی مربوط به کارهای سخت و زیان آور و خطرناک، مدت کار، مزد، رفاه کارگر، اشتغال زنان و کارگران نوجوان» است. بازرسان موظفند درباره گزارش های رسیده تحقیق و تفحص کنند. بدیهی است که این تحقیق و تفحص می تواند بر اساس شکایت کارگران، بدون اطلاع کارفرما، صورت گیرد. بازرسان اداره کار، حق افشای مشخصات شما را ندارند.

طبق ماده ۱۰۳ قانون کار « بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار حق ندارند در هیچ مورد، حتی پس از برکناری از خدمت دولت، اسرار و اطلاعات را، که به مقتضای شغل خود به دست آورده اند و یا نام اشخاصی را که به آنان اطلاعاتی داده یا موارد تخلف را گوشزد کرده اند، فاش نمایند.» بر اساس تبصره این ماده، بازرسان متخلف، طبق قوانین مربوط به ممنوعیت افشای اسرار، مجازات خواهند شد. مراجعه و بازرسی بازرسان کار از کارگاه، این مزیت را برای کارگران دارد که در صورت شکایت از کارفرما، بتوانند به گزارش های بازرس در مراجع حل اختلاف و نیز مراجع قضایی استناد کنند.

بر اساس ماده ۱۰۱ قانون کار، گزارش بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار، در موارد مربوط به حدود وظایف و اختیاراتشان، در حکم گزارش ضابطان قضایی است. افزون بر این، بازرسان می توانند به عنوان مطلع و کارشناس در جلسات مراجع حل اختلاف شرکت کنند. موضوعی که باید به آن توجه کنید این است که بازرسان اداره کار نمی توانند از کارگاهی بازرسی کنند که «خود یا یکی از بستگان نَسَبی آن ها تا طبقه سوم و یا یکی از اقربای سببی درجه اول ایشان به طور مستقیم در آن ذی نفع باشند.»(ماده۱۰۲)خراسان.

به این مطلب امتیاز دهید

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.