نامه شماره 353993 سازمان مدیریت درباره ممنوعیت برقراری و پرداخت تفاوت تطبیق استخدامی 88 به بعد

0
برقراری و پرداخت تفاوت تطبیق
برقراری و پرداخت تفاوت تطبیق

پاراف نامه شماره 353993 سازمان مدیریت درباره ممنوعیت برقراری و پرداخت تفاوت تطبیق استخدامی 88 به بعد : نامه شماره 353993 مورخ 14/11/94 سازمان مدیریت و برنامه در خصوص ممنوعیت برقراری و پرداخت فوق العاده تفاوت تطبیغ موضوع بخشنامه 55919/200 مورخ 28/10/94 کارمندانی که از تاریخ 1/1/88 به بعد به استخدام دستگاههای اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری درامده اند.
ممنوعیت فوق از تاریخ 14/7/94 به بعد قابل اعمال است.

photo_2016-02-06_12-08-21

تاریخچه و سابقه تفاوت تطبیق پرداخت شده:

دیوان عدالت اداری بر اساس کلاسه پرونده ۹۲/۲۰۷ و شماره دادنامه ۸۷۲ با موضوع رأی  ابطال بخشنامه شماره ۵۵۹۱۹/۲۰۰-۲۸/۱۰/۱۳۸۹ معاونت وقت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و نامه شماره ۱۰۳۱۱۸/۹۱/۲۳۱/۶-۲۶/۱۲/۱۳۹۱ امور حقوقی و قوانین معاونت مذکور مبنی بر تطبیق احکام کارگزینی کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری که بعداز ۱۳۸۸/۱/۱استخدام شده یا می شوند با احکام کارگزینی کارمند نظیر که در اسفند ماه ۱۳۸۷استخدام شده اند ، پرداخت تفاوت تطبیق به کارمندان استخدامی سال ۸۸ به بعد همانند کارمندانی که در سال ۸۷ استخدام شده بودند را ابطال کرد. همچنین از این پس پرداخت آن براساس شکوائیه دیوان محاسبات تعهد زائد بر اعتبار است.

برای آگاهای و شرح آنچه در نتیجه اجرای بخشنامه فوق الاشاره اتفاق افتاده است، مطلب زیر را بخوانید:

تفاوت معنادار احکام کارکنان و کارمندان استخدامی جدید و قدیم

رای دیوان عدالت در این خصوص:

رأی هیأت عمومی:

مطابق تبصره ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، ملاک استحقاق کارمندان مشمول قانون به برخورداری از تفاوت تطبیق این است که حقوق ثابت و فوق العاده های مشمـول کسور بازنشستگی آنان کـه بـه موجب قوانین و مقررات قبلی دریافت می کردند کاهش یابد. این حکم بدین معنا است که کارمندان موضوع قانون باید قبل از لازم الاجرا شدن فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری، حقوق ثابت و فوق العاده مشمول کسور بازنشستگی دریافت می کرده و با حاکمیت و اجرایی شدن فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری، این دریافتی کاهش یافته باشد. در نتیجه کسانی که بعد از حاکمیت و لازم الاجرا شدن فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری استخدام شده یا می شوند، مشمول حکم تبصره ماده ۷۸ قانون یاد شده نیستند تا احکام کارگزینی آنان با کارمندان نظیر از تاریخ استخدام قابل تطبیق باشد. بنا به مراتب بخشنامه شماره ۵۵۹۱۹/۲۰۰-۲۸/۱۰/۱۳۸۹ معاونت وقت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور که در آن دستگاه های اجرایی موظف شده اند « احکام کارگزینی کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری را که بعد از۱/۱/۱۳۸۸ استخدام شده یا می شوند، با احکام کارگزینی کارمندان نظیر که در اسفند سال ۱۳۸۷ استخدام شده اند، از تاریخ استخدام تطبیق دهد» و نامه شماره ۱۰۳۱۱۸/۹۱/۲۳۱/۶- ۲۶/۱۲/۱۳۹۱ امور حقوقی و قوانین معاونت مذکور که متضمن استدلال مصرح در بخشنامه است به علت مغایرت با قانون فوق الذکر مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال می شود.

محمدجعفر منتظری / رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

جزئیات کامل رای دیوان عدالت:

رای دیوان درباره ابطال بخشنامه شماره ۵۵۹۱۹/۲۰۰-۲۸/۱۰/۱۳۸۹ تفاوت تطبیق

یک پاسخ ارسال کنید

دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید