مجموعه مهمترین مطالب و قوانین و مقررات معلمان و فرهنگیان

0
قوانین و مقررات معلمان و فرهنگیان
قوانین و مقررات معلمان و فرهنگیان

پاراف مجموعه مهمترین مطالب و قوانین و مقررات معلمان و فرهنگیان : پاراف در ادامه تهیه مجموعه ها و بسته های خبری ویژه، این بار مجموعه ای از مهمترین اخبار، مطالب، قوانین و مقررات و بخشنامه های مرتبط با فرهنگیان و معلمان محترم وزارت آموزش و پرورش را تهیه نموده است.

شما همراهان گرامی میتوانید از طریق لینکهای زیر به مجموعه مهمترین مطالب و قوانین و مقررات معلمان و فرهنگیان دسترسی پیدا کنید.

یک پاسخ ارسال کنید

دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید