ادامه پرداخت تسهیلات خرید یا ساخت مسکن ایثارگران

0
آخرین اخبار و مطالب ایثارگران رزمندگان آزادگان
آخرین اخبار و مطالب ایثارگران رزمندگان آزادگان

پاراف ادامه پرداخت تسهیلات خرید یا ساخت مسکن ایثارگران: خداکرم کولیوند  مدیرکل تأمین مسکن بنیاد شهید و امور ایثارگران از ارائه تسهیلات خرید یا ساخت مسکن ایثارگران مانند سال های گذشته خبر داد.

با ابلاغ قانون جامع به عنوانی که از قوانین دائمی تسهیلات مسکن به عنوان ماده ۳ مکرر که در واقع بر گرفته از قانون بودجه سال ۹۱ بوده است در قانون مذکور لحاظ شد که البته این ماده نیز نیاز به اصلاح داشت که با پیشنهاد بنیاد، مجلس شورای اسلامی طبق بند «ب» ماده ۶۲ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۴/۱۲/۹۳ نسبت به اصلاح فراز دوم ماده ۳ مکرر قانون جامع اقدام کرد. بر همین اساس مقرر شد مبلغ تسهیلات مسکن ایثارگران به ازای هر واحد مسکونی در هر سال از سال ۱۳۹۳ نسبت به سال قبل بر اساس نرخ تورم و جمعیت شهر و روستا تعیین و به تصویب هیئت وزیران برسد.

وی از ارائه تسهیلات خرید یا ساخت مسکن ایثارگران مانند سال های گذشته خبر داد و گفت: پرداخت تسهیلات مسکن ایثارگران تا سال ۹۱ بدون تصویب مجلس شورای اسلامی و به صورت تصویب نامه هیئت دولت، در قالب ارائه تسهیلات خرید یا ساخت مسکن ایثارگران از سوی بانک‌های عامل تعیین شده توسط بانک مرکزی، به ایثارگران پرداخت می‌شد که در آن سال‌ها به دلیل فقدان قوانین دائمی، ارائه این خدمت با این روش با مشکلاتی مواجه بود که با پیگیری بنیاد از سال ۹۱ تا ۹۴ ارائه نحوه و میزان این تسهیلات در قانون بودجه سنواتی لحاظ شد.

مدیرکل تأمین مسکن بنیاد شهید و امور ایثارگران تأکید کرد: در سال جاری به دلیل قوانین دائمی و اصلاح ماده مزبور در قانون جامع خدمات رسانی، پرداخت تسهیلات مسکن در سال ۹۵ نیاز به تصویب مجلس شورای اسلامی ندارد و با تصویب هیئت وزیران جزو الزامات قانونی برای دولت به شمار می‌رود.

از این رو هیئت دولت به استناد بند «ب» ماده ۶۲ قانون الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بعضی از مقررات که باید توسط هیئت وزیران، میزان و نحوه ارائه تسهیلات مسکن ایثارگران مشخص شود، طی نامه ای در تاریخ ۳۱/۱/۹۵ از بنیاد متن پیشنهادی را برای سیر مراحل قانونی در هیئت دولت درخواست کرده است.
کولیوند همچنین از تهیه پیشنویس تصویب نامه ارائه تسهیلات ساخت و یا خرید مسکن ایثارگران در سال ۹۵ خبر داد و افزود: این پیش نویس به زودی جهت تصویب به دولت ارسال می‌شود.ایثار.

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here