مالیات پیمارنکاران، دفترچه بیمه، سنوات ارفاقی بازنشستگان در بررسی لایحه بودجه ۹۵

0
مالیات پیمارنکاران، دفترچه بیمه، سنوات ارفاقی بازنشستگان در بررسی لایحه بودجه ۹۵
مالیات پیمارنکاران، دفترچه بیمه، سنوات ارفاقی بازنشستگان در بررسی لایحه بودجه ۹۵

پاراف مالیات پیمارنکاران، دفترچه بیمه، سنوات ارفاقی بازنشستگان در بررسی لایحه بودجه ۹۵ : براساس تبصره ۱۷ لایحه بودجه ۹۵ آمده است: دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و قراردادهای پیمانکاری مکلفند حداکثر تا پایان ماه بعد از تاریخ دریافت صورت‌وضعیت یا صورتحساب حسب مورد، مالیات متعلق به پیمانکار پرداخت نمایند. در غیر این‌صورت، حسب درخواست مؤدی (پیمانکار)، اصل مالیات و جریمه‌های متعلق از طریق عملیات اجرائی از کارفرما وصول و به حسابهای تعیین‌شده سازمان امور مالیاتی کشور واریز خواهد شد. در این‌صورت اصل مالیات وصولی به حساب مؤدی ذی‌ربط منظور و حسب مقررات مربوط به مؤدی مزبور مسترد خواهد شد. جریمه استنکاف کارفرما، معادل ده درصد (۱۰%) مالیات پرداخت‌نشده محاسبه و مطالبه خواهد شد. همچنین تأخیر در پرداخت مالیات‌های موضوع این تبصره در موارد مقرر موجب تعلق جریمه به میزان دو درصد (۲%) در ماه نسبت به مالیات پرداخت‌نشده از زمان انتظار مهلت تسلیم اظهارنامه یا سررسید پرداخت مالیات، هرکدام که مقدم باشد، خواهد بود. در این‌صورت پیمانکاران و مهندسان مشاور در رابطه با پرداخت مالیات متعلق و جرائم مذکور مسؤولیتی نخواهند داشت.

درآمد حاصل از فروش اموال غیرمنقول وزارت راه، محل افزایش سرمایه بانک مسکن

نمایندگان همچنین با تبصره ۱۸ این لایحه با ۱۰۲ رأی موافق، ۱۸ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.در تبصره ۱۸ لایحه مذکور آمده است که: به دولت اجازه داده می شود نسبت به فروش اموال غیرمنقول در اختیار وزارت راه و شهرسازی در سال ۱۳۹۵ اقدام کند و درآمد حاصله را جهت افزایش سرمایه بانک مسکن اختصاص دهد. نمایندگان در تبصره های ۱۹ تا ۲۲ نیز با نظر کمیسیون تلفیق مبنی بر برخی حذفیات و جابجایی ها در لایحه دولت موافقت کردند.

دفترچه‌ بیمه افرادی که بیش از یک دفترچه دارند، ابطال می‌شود

بنابر گزارش نمایندگان با ماده الحاقی ۶ آن با ۱۰۷ رأی موافق، ۱۶ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند. براساس این گزارش در ماده الحاقی ۶ لایحه بودجه سال ۹۵ آمده است: به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اجازه داده می‌شود دفترچه‌های بیمه پایه درمانی مازاد افراد دارندۀ بیش از یک دفترچه بیمه پایه درمانی را که تا پایان شهریورماه نسبت به تعیین تکلیف و انتخاب یک دفترچه اقدام ننموده‌اند، ابطال کند.

پورابراهیمی داورانی سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه در خصوص ماده لایحه الحاقی مذکور گفت: براساس این ماده الحاقی وضعیت هم‌پوشانی دفترچه های بیمه مشخص می شود و زمینه برای ارتقاء تصمیم گیری در این حوزه فراهم می شود.

سهم کمیته امداد و سازمان بهزیستی از تسهیلات قرض‌الحسنه بانکی مشخص شد

این گزارش می افزاید: نمایندگان ضمن موافقت با تبصره الحاقی ۸ سهم کمیته امداد امام و سازمان بهزیستی از تسهیلات قرض الحسنه را مشخص کردند. در تبصره الحاقی ۸ آمده است؛ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است پانزده هزار میلیارد ریال مانده تسهیلات قرض الحسنه بانکی و رشد مبلغ مزبور را به تفکیک ده هزار میلیارد ریال به کمیته امداد امام‌خمینی و سه هزار میلیارد ریال به سازمان بهزیستی با معرفی دستگاههای ذی‌ربط به مددجویان و کارفرمایان طرحهای اشتغال مددجوئی دو هزار میلیارد ریال به خانواده‌های معسر زندانیان پرداخت کند. در صورتی‌که هر یک از دستگاههای مشمول نتوانند به هر میزان از سهمیه تسهیلات خود تا پایان آذرماه ۱۳۹۵ استفاده نمایند، سهمیه مزبور به دیگر دستگاه مشمول تعلق می‌گیرد.

اعضای صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر مشمول قوانین بازنشستگی می‌شوند

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان با تبصره الحاقی ۹ آن با ۱۲۸ رأی موافق، ۱۰ رأی مخالف و بدون رأی ممتنع از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند. براساس تبصره الحاقی ۹؛ کلیه افراد عضو صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر که حداقل ده سال سهم بیمه اجتماعی خود را پرداخت نموده‌اند، می‌توانند باقیمانده آن تاسقف پانزده سال را به نرخ روز و یکجا پرداخت نموده و مشمول بازنشستگی شوند.

نحوه پرداخت مابه التفاوت حقوق سنوات ارفاقی مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی مشخص شد

گفتنی است نمایندگان با جایگزینی تبصره الحاقی ۱۲ آن با ۱۴۱ رأی موافق، ۱۵ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۵ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند. براساس این تبصره؛ به منظور تامین بار مالی طرح الزام سازمان تامین اجتماعی (مصوب ۱۸/۹/۱۳۹۳) و پرداخت مابه التفاوت حقوق سنوات ارفاقی در برقراری مستمری بازنشستگان پیش از موعد ( ۵/۶/۱۳۸۶) مشمولین سازمان تامین اجتماعی، طبق میانگین حقوق مبنای تعیین حق بیمه پرداختی دو سال آخر بیمه پردازی سنوات ارفاقی، دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی مکلفند اعتبار مورد نیاز را از محل اعتبارات هزینه‌ای مصوبات دستگاه‌ها و یا با استفاده از منابع مالی خود برای تامین هزینه مابه‌التفاوت حقوق سنواتی ارفاقی به سازمان تامین اجتماعی منظور و پرداخت نمایند.خانه ملت.

یک پاسخ ارسال کنید

دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید