تبدیل بیمارستانهای دولتی به شرکت غیر دولتی

0
بیمارستانهای دولتی
بیمارستانهای دولتی

پاراف تبدیل بیمارستانهای دولتی به شرکت غیر دولتی : محمدآقاجانی معاون درمان وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با انتقاد از برخورد تبعیض آمیز سازمان تامین اجتماعی با بیمارستان‌های دولتی و غیر دولتی گفت: قرار است با تصویب برنامه ششم توسعه، اداره بیمارستان‌های دولتی به شرکت‌های غیر دولتی واگذار شود.

وی گفت: یکی از مهمترین مشکلات وزارت بهداشت در اداره بیمارستان ها، دولتی بودن آنهاست، شیوه اداره دولتی بیمارستان‌ها با بوروکراسی و مشکلات بسیار زیادی مواجه است،بیمارستان‌های دولتی چابک نیستند، نمی‌توانند به درستی از منابعی که در اختیار دارند، استفاده کنند و باید با اختیارات بیشتری اداره شوند.

در صورت تصویب این پیشنهاد وزارت بهداشت در مجلس، برنامه این است که به مرور این طرح در کل بیمارستان‌های دولتی اجرا شود و به کل کشور تعمیم یابد.

معاون وزیر بهداشت ادامه داد: شیوه دولتی اداره شدن بیمارستان‌ها باعث شده که بخش مهمی از منابع انسانی، منابع فیزیکی و منابع مالی در بیمارستان‌ها هدر برود و کارایی لازم را نداشته باشد و به طور کلی ساختار مدیریت دولتی ساختار بوروکراتیک و کندی است.

آقاجانی در پاسخ به این پرسش که مدل پیشنهادی وزارت بهداشت برای اداره بیمارستان‌های دولتی چیست، گفت: مدل پیشنهادی وزارت بهداشت که در لایحه برنامه ششم نیز آمده، این است که بیمارستان‌های دولتی در قالب شرکت‌های غیر دولتی اداره شوند.وی اضافه کرد: در این مدل اداره کردن بیمارستان ها، مالکیت دولتی بیمارستان حفظ می‌شود، اما اداره بیمارستان به شرکت غیر دولتی واگذار می‌شود،به شرط اینکه تعرفه دولتی را رعایت کنند و پرداختی مردم افزایش پیدا نکند.

وی ادامه داد: در واقع مالکیت دولتی بیمارستان حفظ می‌شود اما نوع اداره بیمارستان تغییر می‌کند و شرکتی می‌شود و به نوعی اداره کل بیمارستان به یک شرکت غیر دولتی واگذار می‌شود.

وی گفت: در صورت تصویب این پیشنهاد وزارت بهداشت در مجلس، برنامه این است که به مرور این طرح در کل بیمارستان‌های دولتی اجرا شود و به کل کشور تعمیم یابد.ایرنا.

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here