تصویبنامه ۱۴۷۹۹۴اصلاح آیین‌نامه تعیین صلاحیت و چگونگی انتخاب حسابداران رسمی

هم رده تصویبنامه ۱۱۲۶۴۴۶ شورای عالی اداری درباره تدوین شناسنامه و شناسه خدمات دستگاههای اجرایی : تصویبنامه شورای عالی اداری درخصوص احصاء، تدوین شناسنامه و اعطای شناسه منحصر به فرد به خدمات دستگاههای اجرایی. این مقرره در جلسه مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۹ شورای عالی اداری تصویب و با شماره ۱۱۲۶۴۴۶مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۸ از سوی رییس جمهور (رییس شورای عالی اداری) ابلاغ گردید.

دانلود تصویبنامه ۱۱۲۶۴۴۶ شورای عالی اداری درباره تدوین شناسنامه و شناسه خدمات دستگاههای اجرایی

شورای عالی اداری در یکصد و هفتاد و هشتمین جلسه خود پس از بررسی پیشنهادات سازمان اداری و استخدامی کشور، در خصوص موارد زیر تصمیم­ گیری نمود که پس از تایید رئیس محترم جمهور در تاریخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۵ ابلاغ گردید.

شورای عالی اداری در این جلسه ضمن موافقت با انتقال مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی به وزارت صنعت، معدن و تجارت، مصوبه­ای را در خصوص ایجاد وحدت رویه در ارائه خدمات دولتی و بهنگام­سازی سامانه خدمات دستگاه­های اجرایی در قالب شناسنامه و اعطای شناسه منحصر به فرد در دستگاه­های اجرایی تصویب نمود.

تمامی دستگاه های اجرایی مشمول ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری

شورای عالی اداری در یکصد و هفتاد و هشتمین جلسه مورخ ۹/۱۱/۱۳۹۵ بنا به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور، در اجرای مواد (۳۶) و (۳۷) قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز نقشه راه توسعه دولت الکترونیک با هدف تحقق بندهای ۱۱، ۱۲، ۱۵ تا ۱۸ سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری، و به منظور ایجاد وحدت رویه در ارایه خدمات دولتی، هماهنگی، یکسان سازی و بهبود فرآیندهای مورد عمل در دستگاه های اجرایی، تصویب نمود:

  • ماده ۱- در اجرای ماده ۹ ضوابط فنی اجرایی توسعه دولت الکترونیکی، موضوع مصوبه شماره ۱۴۵/۲۰۰ مورخ ۱۱/۶/۱۳۹۳ شورای عالی فنآوری اطلاعات، سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است با همکاری دستگاه های اجرایی، نسبت به احصاء، تدوین شناسنامه و اعطای شناسه منحصر به فردی، که مشخص کننده ویژگی های هر یک از خدمات دستگاه های اجرایی بوده و از این پس “شناسه خدمت” نامیده می شود، به تمامی خدمات دستگاه های اجرایی اقدام نماید. در این راستا دستگاه های اجرایی موظفند حداکثر طی مدت ۴ ماه، اطلاعات مربوط به هر یک از خدمات خود را به سازمان ارائه نمایند.
  • تبصره- دستگاه های اجرایی که شناسنامه خدمات آنها به تأیید سازمان رسیده و شناسه دریافت نموده اند، موظفند در صورت هر گونه تغییر در خدمات خود، اطلاعات مربوط به شناسنامه خدمات خود را به روز نموده و مجدداً به تأیید سازمان برسانند. همچنین در صورت اضافه شدن هر گونه خدمت جدید به خدمات دستگاه های اجرایی، اطلاعات مربوط به آن، جهت تدوین شناسنامه و اعطای “شناسه خدمت” در اختیار سازمان قرار خواهد گرفت.
  • ماده ۲- سازمان اداری و استخدامی کشور نسبت به راه اندازی “سامانه مدیریت خدمات دولت”، با قابلیت به روزرسانی شناسنامه خدمات و فرآیندها و به منظور بهبود ساختارها، حداکثر طی مدت یک سال اقدام می نماید.
  • ماده ۳- در اجرای ماده (۳) ضوابط فنی اجرایی توسعه دولت الکترونیکی، موضوع مصوبه شماره ۱۴۵/۲۰۰ مورخ ۱۱/۶/۱۳۹۳ شورای عالی فنآوری اطلاعات، کلیه دستگاه های اجرایی موظفند خدمات خود را بر اساس چارچوب مرجع معماری خدمات دولت الکترونیک که توسط کمیسیون دولت الکترونیکی ابلاغ می شود، به روزرسانی نمایند.
  • ماده ۴- بر اساس دستورالعمل اصلاح فرآیندها و روش های انجام کار (دستورالعمل شماره ۱۲۷۰۴۷ مورخ ۷/۱۱/۱۳۹۳ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور)، کلیه دستگاه های اجرایی موظفند طی ۶ ماه نسبت به شناسایی، احضاء و اصلاح فرآیندهای مورد عمل خود، اقدام نموده و گزارش دوره ای پیشرفت انجام کار را به سازمان اداری و استخدامی کشور ارئه نمایند.
  • ماده ۵- دستگاه های اجرایی موظفند طی مدت ۳ ماه برنامه الکترونیکی کردن خدمات خود را از طریق سازمان اداری و استخدامی کشور جهت بررسی و تأیید به کمیسیون دولت الکترونیکی ارائه دهند. کمیسیون موظف است طی مدت ۳ ماه پس از دریافت برنامه مذکور، نسبت به اعلام نظر در خصوص آن اقدام نماید.
  • ماده ۶- وزرا و بالاترین مقام اجرایی در دستگاه های اجرایی، مسئول حسن اجرای این مصوبه بوده و دبیرخانه شوای عالی اداری گزارش ادواری آن را به شورا ارایه می نماید.

حسن روحانی

رییس جمهور و رییس شورای عالی اداری

به این مطلب امتیاز دهید

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.