تصویبنامه هیات وزیران درخصوص تعیین نصاب معاملات سازمان های مناطق آزاد تجاری صنعتی

0
نصاب معاملات سازمان های مناطق آزاد
نصاب معاملات سازمان های مناطق آزاد

پاراف تصویبنامه هیات وزیران درخصوص تعیین نصاب معاملات سازمان های مناطق آزاد تجاری صنعتی : تصویبنامه هیات وزیران درخصوص تعیین نصاب معاملات موضوع ماده ۲۲ آیین نامه مالی و معاملاتی سازمان های مناطق آزاد تجاری – صنعتی. این مقرره در جلسه مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۲۷ هیئت وزیران تصویب و با شماره ۶۷۱۶۸ مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۰۴ از سوی معاون اول رییس جمهور ابلاغ گردید.

دانلود تصویبنامه هیات وزیران درخصوص تعیین نصاب معاملات سازمان های مناطق آزاد تجاری صنعتی

معاملات کوچک تا سقف مبلغ ۲۵۰ میلیون ریال تعریف شد.

مبلغ برآورد اولیه معاملات عمده نیز بیش از ۱۰ برابر سقف معاملات کوچک خواهد بود که دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال است.

ایران دارای هفت منطقه آزاد تجاری- صنعتی شامل کیش، قشم، چابهار، ارس، انزلی، اروند و ماکو و نیز ۶۴ منطقه ویژه اقتصادی است.

همچنین مبلغ معاملات متوسط نیز بیش از سقف تعیین شده برای معاملات کوچک است که البته نباید از ۱۰ برابر سقف یاد شده تجاوز نکند. معاملات متوسط باید ارزشی بین ۲۵۰ میلیون تا دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال داشته باشد.

دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد وظیفه نظارت بر امور مناطق مختلف به عنوان ساختار ستادی و پیگیری اجرای مصوبات شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را برعهده دارد.

ایران دارای هفت منطقه آزاد تجاری- صنعتی شامل کیش، قشم، چابهار، ارس، انزلی، اروند و ماکو و نیز ۶۴ منطقه ویژه اقتصادی است.

دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد وظیفه نظارت بر امور مناطق مختلف به عنوان ساختار ستادی و پیگیری اجرای مصوبات شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را برعهده دارد.

ایجاد هماهنگی میان سازمان‌های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با دستگاه‌های دولتی، عمومی و مردمی، بررسی و تصویب بودجه سالانه مناطق آزاد و ارسال به هیات وزیران از وظایف «معاونت برنامه ریزی و هماهنگی» این شوراست.

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here