ما در کشورمان بیشتر رئیس داریم یا مدیر؟

0
ما در کشورمان بیشتر رئیس داریم یا مدیر؟
ما در کشورمان بیشتر رئیس داریم یا مدیر؟

پاراف ما در کشورمان بیشتر رئیس داریم یا مدیر؟ : در بسیاری از کشورها امور سازمان ها بر پایه تخصص افراد شکل گرفته و اجرا می شود. در این بین فردی به عنوان مدیر، هماهنگ کننده نیروهای متخصص جهت رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده است. مدیر سعی می کند حداکثر هماهنگی لازم را بعمل آورده و مشکلات را برطرف و با برنامه ریزی فضای لازم را برای متخصصین و کارشناسان فراهم نماید تا خللی در روند رو به رشد سازمان ایجاد نشود. بنابراین محور سازمان تخصص افراد است و اینکه تخصص آنها وسیله ای باشد برای پیشرفت سازمانی و در این بین مدیر هم وسیله ای است در کنار سایر عوامل.

با دیدگاه ریاست محور نمی توان اقتصادی پویا و فرهنگی تاثیر گذار داشت و به محل مشکلات پرداخت.

اما اینجا همه بجای مدیر بودن، علاقه خاصی به رئیس بودن دارند. ریاست بجای تخصص و مدیریت، محور همه فعالیت ها است. در بخش دولتی ایران به سختی می تواند مدیری پیدا کرد. چراکه کسی حال و حوصله مدیریت را ندارد. با دیدگاه ریاست محور است که فردی بی تجربه و بی تخصص به ریاست گمارده می شود! با همین دیدگاه است که سالهاست تحرکی در نظام اداری و نیروی انسانی بوجود نیامده است. اگر در طول این سالها بجای تکیه بر دیدگاه ریاست محور، مدیر محور می بودیم اکنون جایگاه مناسب تری می داشتیم.

رئیس معمولا حاکم است و مدام حکم صادر می کند و به عواقب احکام خود نیز نمی اندیشد. قهری تصمیم می گیرد چون عمدا یا سهوا در نظر او هدف وسیله را توجیح می کند.

رئیس در خود قدرتی را احساس می کند که آن قدرت او را از جامعه ای که در آن زندگی یا کار میکند متمایز می سازد و این تمایز نتیجه ای بجز فاصله در پی ندارد. این فاصله هویت رئیس را تشکیل می دهد. بنابراین اگر روزی دیگر از ریاست خبری نبود، هویتی هم در کار نخواهد بود و رئیس به تاریخ فراموشی خواهد پیوست. با داشتن چنین هویتی مدیر بودن معنا و مفهومی ندارد. مدیر با جامعه پیرامون خود فاصله ای ندارد. در کنار آنهاست و در یک قایق با دیگران پارو می زند تا به ساحل نجات برسند. اما این قایق با دستور دادن به هیچ کجا نخواهد رسید.

رئیس اگر می خواهد مدیری تاثیر گذار باشد، باید فاصله خود را با اجتماع کم کند. چادر کار و تلاش خود را در کنار متخصصین بر پا کند. تخصص را بر صدر بنشاند و همیشه مجری و مدیر طرح های متخصصین خود باشد.

ایران اسلامی ما به مدیر بیشتر از رئیس احتیاج دارد. مشکلات انباشته امروز نتیجه دیدگاه رئیس محور است!

بیش از سی سال دیدگاه رئیس محور اگر توفیقی داشت، تا کنون خود را نشان می داد. وقت آن رسیده که تغییرات بنیادی را قبل از سخت افزارها در نرم افزارها ایجاد کنیم. اولین نرم افزار که باید دستخوش تغییرات بنیادین قرار گیرد فکر و دیدگاه خود ماست. همان که همه چیز اول از آنجا آغاز می شود.پاراف.

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here