رای دیوان درباره مصادیق بومی بودن در آگهی های استخدام دولتی

0
مصادیق بومی بودن در آگهی های استخدام دولتی
مصادیق بومی بودن در آگهی های استخدام دولتی

پاراف رای دیوان درباره مصادیق بومی بودن در آگهی های استخدام دولتی : هیات تخصصی اداری، استخدامی دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره ۹۴ مصادیق داوطلب بومی در مصوبه شماره ۹۷۵۷/۹۳/۲۰۰ مورخ ۱۹/۷/ ۱۳۹۳ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی را مورد تصدیق قرار داده و آن را قابلا اجرا تشخیص داده است.

کلاسه پرونده: هـ ع/ ۹۴/۹۷۵ موضوع: ابطال دستورالعمل وزارتی در خصوص شرایط بومی آگهی استخدام مورخ ۲۸/۲/۹۴ دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

دادنامه: ۹۴

مرجع رسیدگی: هیات تخصصی اداری، استخدامی

طرف شکایت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

گردشکـار: شاکی طی دادخواستی اعلام نموده است که تعریف افراد بومی در آگهی استخدام مورخ ۲۸/۲/۱۳۹۴ دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مذکور در بندهای « ب» و «د » ردیف ۸/۷ به دلیل مغایرت با اولاً: اصل ۲۸ قانون اساسی دائر بر ایجاد شرایط مساوی برای احراز شغل. ثانیاً: تعریف افراد بومی در بخشنامه شماره ۴۹۰۵۵/۱۸۰۲ مورخ ۱۱/۴/۱۳۸۶ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور دائر بر یکی بودن محل تولد داوطلب با محل جغرافیایی مورد تقاضا برای استخدام یا گذراندن حداقل دو مقطع تحصیلی در محل مورد نظر برای استخدام یا یکی بودن سه سال از سنوات تحصیلی فرزندان پرسنل نیروهای مسلح با محل مورد تقاضا برای استخدام، قابل ابطال می باشد. ضمناً تعریف «بومی» خارج از اختیارات وزارت بهداشت است.

خلاصه مدافعات مشتکی عنه: مشتکی عنه به رغم ابلاغ دفاعی ننموده و لایحه ای ارسال نکرده است و پس از تاخیر، لایحه دفاعیه در مورخ ۲۷/۴/۹۵ حین حضور نمایندگان مشتکی عنه در جلسه هیات تخصصی ارائه شده که بیان می دارد تخطی از تعریف داوطلب بومی انجام نشده است.

موضوع در جلسه مورخ ۲۷/۴/۹۵ هیأت تخصصی اداری، استخدامی دیوان عدالت اداری مطرح گردید، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد.

رأی هیات تخصصی:

باتوجه به تعریف و ذکر مصادیق داوطلب بومی در مصوبه شماره ۹۷۵۷/۹۳/۲۰۰ مورخ ۱۹/۷/ ۱۳۹۳ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی که عین آن در دستورالعمل مورد تقاضای شاکی ذکر شده است فلذا تخطی از قانون انجام نشده است و مصوبه مورد تقاضای شاکی قابل ابطال نیست. رأی صادره وفق بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز پس از صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان قابل اعتراض است .

سید کاظم موسوی
رئیس هیأت تخصصی اداری استخدامی دیوان عدالت اداری

یک پاسخ ارسال کنید

دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید