رای دیوان عدالت درباره تاثیر دوره های آموزشی کارکنان در امتیاز حق شاغل

0
رای دیوان عدالت درباره تاثیر دوره های آموزشی کارکنان در امتیاز حق شاغل
رای دیوان عدالت درباره تاثیر دوره های آموزشی کارکنان در امتیاز حق شاغل

پاراف رای دیوان عدالت درباره تاثیر دوره های آموزشی کارکنان در امتیاز حق شاغل : موضوع: ابطال محدودیت در جدول شماره (۳) موضوع بخشنامه ۱۴۵۹۳/۲۰۰ – ۲۱/۲/۸۸ تا سقف ۵۰ ساعت

شماره دادنامه :۱ تاریخ صدور : ۲۹/۱/۹۵
مرجع رسیدگی : هیات تخصصی پژوهشی ، فرهنگی
طرف شکایت : معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور

گردشکار:
شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اظهار نموده است که بیش از ۲۰۰۰ ساعت دوره های آموزشی را طی نموده است ،لیکن معاونت توسعه در جدول شماره (۳) در بخشنامه ۱۴۵۹۳/۲۰۰ – ۲۱/۲/۸۸ در ازاء هر ساعت آموزش نیم امـتیاز و حداکثـر (۵۰۰ ) امتیاز را پذیرفته است و این امر سبب تضییع حق شده است و بنده از حقوق مکتسبه برخوردار هستم و این اقدام را مغایر با مواد ۴۴ و ۴۵ و۵۴ الی ۵۸ و ۶۶ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۱۵۰ قانون برنامه توسعه اعلام و درخواست ابطال آنرا نموده است .

 خلاصه مدافعات مشتکی عنه :
طرف شکایت طی لایحه ارسالی ثبت شده به شماره ۱۵۹۶ – ۲۶/۱۰/۹۴ دفتر هیات عمومی اعلام داشته : تعیین امتیازات عوامل حق شاغل از جمله عوامل تحصیلات ، دوره های آموزشی مصوب ، مهارت و توانایی ها ، سنوات خدمت ، تجربه مربوط در چارچوب مفاد ماده (۶۶) قانون مدیریت خدمات کشوری جهت تطبیق وضع کلیه کارمندان رسمی و پیمانی با قانون مدیریت خدمات کشوری بر اساس مصوبه شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی صورت گرفته است .
بنابراین تعیین امتیاز لازم برای عوامل حق شاغل از جمله در نظر گرفتن سقف دوره های آموزشی طی شده متناسب با امتیازات ماده مورد اشاره هیچ گونه مغایرتی با مفاد قانون فوق ندارد و شاکی نیز هیچ دلیلی مبنی بر مغایرت امر فوق با قانون ذکر ننموده است ، با توجه به مراتب فوق رد شکایت مورد استدعاست .

نـظـریـه تـهـیـه کـنـنـده گـزارش : با ملاحظه مواد قانونی مورد استناد شاکی تعیین محدودیت امتیاز دوره های آموزشی در جدول شماره (۳) مغایرتی با قانون نداشته و قابل ابطال نمی باشد .
تهیه کننده گزارش : غلامرضا آریافر
موضوع در جلسه مورخ ۱۵/۱/۹۴ هیأت تخصصی پژوهشی فرهنگی دیوان عدالت اداری مطرح ، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد .

 رأی هیات تخصصی:

در خصوص شکایت آقای مهدی قلاوند به طرفیت معاونت توسعه و سرمایه انسانی رئیس جمهوری به خواسته ابطال جدول شماره ۳ موضوع بخشنامه شماره ۱۴۵۹۳/۲۰۰ مورخ ۲۱/۲/۸۸ معاونت مذکور به لحاظ مغایرت با مواد ۴۴ و ۴۵ و ۵۴ الی ۵۸ و ۶۶ قانون مدیریت خدمات کشوری با توجه به مفاد اوراق و محتویات پرونده بویژه مواد استنادی مذکور نظر به اینکه جدول شماره سه بخشنامه مورد شکایت مغایرتی با مواد قانونی مذکور ندارد لذا به استناد ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت شاکی صادر و اعلام میگردد . رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی ده نفر از قضات و یا رئیس دیوان قابل اعتراض در هیات عمومی دیوان عدالت اداری می باشد .

ذبیح اله واحدی
رئیس هیأت تخصصی پژوهشی فرهنگی دیوان عدالت اداری

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here