رای دیوان درباره انتقال کسورات و سابقه از بازنشستگی کشوری به تامین اجتماعی

0
انتقال کسورات
انتقال کسورات

پاراف رای دیوان درباره انتقال کسورات و سابقه از بازنشستگی کشوری به تامین اجتماعی  : ابطال آیین نامه ماده ۴۲ قانون برنامه سوم توسعه موضوع تصویب نامه شماره ۱۴۲۳۰/ت۲۳۹۹۷هـ مورخ ۴/۴/۸۰

 دادنامه :۱۲ تاریخ صدور: ۳۰/۱/۹۵
مرجع رسیدگی : هیات تخصصی بیمه ، کار وتأمین اجتماعی
طرف شکایت : سازمان تامین اجتماعی

گردشکار:

شاکی اظهار داشته در سال ۱۳۷۵ در پست استان همدان به عنوان کارمند رسمی استخدام گردیده قبل از تاریخ فوق از سال ۱۳۶۴ دارای سابقه کار در واحدهای صنعتی و واریز حق بیمه به صندوق تامین اجتماعی بوده است در بدو استخدام علیرغم مخالفت با تغییر صندوق بازنشستگی اینجانب صندوق بازنشستگی کشوری تعیین گردید در سال ۱۳۸۷ تقاضای انتقال کسورات و سابقه از سازمان بازنشستگی کشوری به سازمان تامین اجتماعی را نموده و کلیه کسورات از سوی شرکت پست به سازمان تامین اجتماعی بابت اشتغال از سال ۱۳۷۵ لغایت ۱۳۸۷ صورت پذیرفت با توجه به ادغام دو صندوق در وزارت رفاه و تعاون با مراجعه به سازمان تامین اجتماعی اینجانب را ملزم به تادیه حق بیمه به میزان ۷۱۸۹۲۲۳۵ ریال حسب درخواست مورخ ۱۲/۱۱/۸۸ با بهره ۲۱% نموده است و درخواست دیگری به تاریخ ۱۹/۸/۸۹ با افزایش مبلغ فوق اینجانب را ملزم به پرداخت مبلغ ۱۳۶۵۲۲۰۸۴ ریال نموده اند ، هراس بنده این است در صورت مراجعه برای بار سوم به شعبه تامین اجتماعی با مبلغی بالغ بر ۲۵ تا ۳۰ میلیون تومان مواجه شوم حال اینکه کل حقوق اینجانب در ۸ سال اشتغال به میزان ۱۳۶ میلیون ریال هم نمی رسد ، لذا الزام تامین کسری سهم کارفرما به کارمند از نظر قانون فاقد وجاهت قانونی بوده و می بایست توسط کارفرما (دولت) تامین گردد بر این اساس تقاضای ابطال ماده ۴ آیین نامه ماده ۴۲ قانون برنامه سوم توسعه به لحاظ مغایرت با اصل ۲۹ قانون اساسی و ماده ۹۰ قانون برنامه چهارم توسعه را دارم نظر به اینکه شکایت و اظهارت آقای محمد آرام همانند اردشیر ممدوح بوده ، لذا جهت جلوگیری از اتلاف وقت همکاران ارجمند از تکرار آن خودداری می شود .

خلاصه مدافعات مشتکی عنه : اداره طرف شکایت اظهار داشته : به موجب ماده ۴۲ قانون برنامه سوم توسعه مصوب ۱۷/۱/۷۹ که در ماده ۱۰۳ قانون برنامه چهارم و بند ب ماده ۲۸ قانون برنامه پنجم تنفیذ شده مقرر نموده کلیه بیمه شدگان به استثنای کادر نیروهای مسلح و کارکنان اطلاعات می توانند نسبت به تغییر سازمان بیمه ای خود اقدام کنند .
هیات وزیران به استناد ماده ۴۲ قانون برنامه سوم توسعه ضوابط نقل و انتقال حق بیمه و کسورات بیمه ای را تصویب نموده و در ماده ۴ و تبصره ذیل ضوابط نقل و انتقال …. و چگونگی محاسبه ما به التفاوت وجوه حق بیمه یا کسور بازنشستگی قابل انتقال که می بایستی توسط مستخدم پرداخت شود تعیین گردیده است شاکی با میل و اراده شخصی تقاضای تغییر صندوق داده و کسور بازنشستگی وی از۱/۸/۷۵ تا ۱/۶/۸۶ از صندوق بازنشستگی کشوری به صندوق تامین اجتماعی منتقل گردیده و با وصف ابلاغ مابه التفاوت از پرداخت آن خودداری نموده است خواسته شاکی بلادلیل بوده تقاضای رد شکایت را دارد .
نظریه تهیه کننده گزارش :  نظر به اینکه آیین نامه مذکور در راستای ماده ۴۲ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و مواد ۲۸،۳۶،۳۹ و ۴۰ قانون تامین اجتماعی و تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرائی آن بوده لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده ، قابل ابطال نمی باشد . تهیه کننده گزارش :  خضرائی

موضوع در جلسه مورخ ۲۱/۷/۹۴ هیأت تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری مطرح ، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد .

رأی هیات تخصصی:

در خصوص شکایت آقای اردشیر ممدوح فرزند بشیر و آقای محمد آرام فرزند شاه بیگ به طرفیت سازمان تامین اجتماعی و سازمان جهاد کشاورزی استان سیستان و بلوچستان به خواسته ابطال تصویب نامه شماره ۱۴۲۳۰/ت ۲۳۹۹۷ مورخ ۴/۴/۸۰ هیات وزیران نظر به اینکه آیین نامه مذکور در راستای ماده ۴۲ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و مواد ۲۸، ۳۶ ، ۳۹ و۴۰ قانون تامین اجتماعی و تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده ، لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر و اعلام می گردد . رأی صادره ظرف مدت بیست روز از سوی ریاست محترم دیوان و یا ده نفر از قضات قابل اعتراض است .

نبی اله کرمی
رئیس هیأت تخصصی بیمه ، کار و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری

یک پاسخ ارسال کنید

دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید