رای دیوان درباره محاسبه امتیاز طبقه شغلی ایثارگران و فرزندان شهدا

1
رای دیوان درباره محاسبه امتیاز طبقه شغلی ایثارگران و فرزندان شهدا
رای دیوان درباره محاسبه امتیاز طبقه شغلی ایثارگران و فرزندان شهدا

پاراف رای دیوان درباره محاسبه امتیاز طبقه شغلی ایثارگران و فرزندان شهدا : کلاسه پرونده: هـ ع/۹۳/۴۳۵
موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۳۸۱۵/۲۰۹/ د مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۹۲ ( بندهای ۱و۲)
دادنامه :۲۲۹ تاریخ رسیدگی ۳۰/۶/۹۴
مــرجــع رسـیــدگــی : هیات تخصصی پژوهشی فرهنگی
طرف شکایت : وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی

گردشکـار :

خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع :

طبق آئین نامه اداری و استخدامی کارکنان غیر هیات علمی جانبازان و فرزندان شهدا که پیش از سال ۹۰ دارای مقطع فوق لیسانس بوده اند از امتیاز تحصیلات ۲۸۰۰ و مهارت و توانایی ۸۱۰ دکترای تخصصی بهره مند می شدند ،درحالی که طبق بندهای ۱و۲ بخش نامه شماره ۳۸۱۵/۲۰۹/د مورخ ۲۸/۱۱/۹۲ وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ، جانبازان و فرزندان شهدا که از سال ۱۳۹۱ به بعد موفق به اخذ مدرک فوق لیسانس شوند از امتیاز تحصیلات ۲۴۰۰ و مهارت وفنی ۷۰۰ دکترای تخصصی بهره مند می شوند . این بخشنامه مغایر با « فصل نهم آیین نامه دستور العمل غیر هیات علمی به استناد ماده ۵۰ تبصره ۲ » می باشد .
پس از اخطار رفع نقص با موضوع اعلام ماده قانونی که بخشنامه مغایرآن می باشد ، شاکی به شرح پاسخ ثبت شده به شماره ۱۱۳۸ – ۷/۸/۱۳۹۳ ( ص ۴۱ ) بیان کرده که بخشنامه بر خلاف صریح مصوبات هیات امنا و ماده ۵۰ قانون مدیریت خدمات کشوری است و وزارت بهداشت ( معاونت توسعه و منابع وزارتی ) اختیارات لازم را در این زمینه ندارد .

خلاصه مدافعات مشتکی عنه :
وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی به شرح پاسخ ثبت شده به شماره ۱۳۲ – ۱۹/۲/۹۴ ( اندیکاتور ) صفحه ۵۸ و ۵۷ بیان داشته است که به منظور ایجاد وحدت رویه و در چارچوب مصوبات هیات امنا ( آئین نامه اداری و استخدامی کارکنان غیر هیات علمی فصل هشتم ) و دستورالعمل نحوه تعیین حق شغل و شاغل ، فوق العاده های شغلی و جداول مصوب هیات امنا بخشنامه ، موضوع شکایت صادرگردیده است و براساس تبصره ۳ ماده ۲ دستورالعمل یاد شده ، محاسبه امتیاز طبقه شغلی ایثارگرانی که در مقطع دکتری حرفه ای یا تخصصی قرار دارند ، با ضریب ۵/۱ و به صورت یکسان اعمال می شود و در بند ۲ بخشنامه آمده که ایثارگرانی که پس از تاریخ ۱/۱/۹۱ موفق به اخذ مدرک فوق لیسانس می شوند و مشمول دریافت مقطع تحصیلی بالاتر می باشند در طبقه شغلی ۶ جدول شماره (۲) قرار می گیرند ( یعنی دکتری عمومی ) و از امتیازات مقطع تحصیلی بالاتر طبق ردیف ۶ جدول شماره ۳ دستور العمل یاد شده یعنی دکتری حرفه ای بهره مند می شوند . از طرفی برابر مواد ۵۰ و ۵۱ آئین نامه اداری و استخدامی کارکنان غیر هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی مصوب هیات امنا ، اختصاص طبقات شغلی به کارکنان بر مبنای مدرک تحصیلی و به ترتیب در شش طبقه صورت می پذیرد و چون خواسته منطبق باهیچ مقرره قانونی نمی باشد درخواست رد دعوی را دارد .

نـظـریـه تـهـیـه کـنـنـده گـزارش :
نخست آن که شاکی نتوانسته است که قانونی را که بخش نامه مورد اعتراض با آن مغایرت داشته باشد را معرفی کند . در لایحه ای که درمقام رفع نقص تقدیم کرده است اشاره به ماده ۵۰ قانون مدیریت خدمات کشوری نموده است که ماده یاد شده درباره کارمندانی است که مشمول استفاده از مزایای بیمه بیکاری خواهند بود که دیده می شود هیچ ارتباطی با بخش نامه ندارد . دوم آن که شاکی مدعی است ، بخش نامه بر خلاف مصوبات هیات امنا است ، صرف نظر از این که مغایرت با آئین نامه یا مصوبه نمی تواند مبنای رسیدگی در دیوان باشد ،ولی مرجع تصویب در چارچوب اختیارات قانونی وجهت اجرای مصوبات هیات امنا مبادرت به تنظیم بخشنامه نموده است ، بنابراین عقیده بر رد شکایت دارم . تهیه کننده گزارش : موسی پیریایی

موضوع در جلسه مورخ ۱۳/۵/۹۴ هیأت تخصصی پژوهشی فرهنگی دیوان عدالت اداری مطرح نظریه هیات به شرح اتی اعلام میگردد .

رأی هیات تخصصی پژوهشی فرهنگی:

نظر به این که شکایت شاکی مبنی بر ابطال بخشنامه مورد اعتراض مبتنی بر دلیل ومستند قانونی نیست و هیچ قانونی که بخشنامه یاد شده با آن مغایرت داشته باشد از سوی شاکی ارائه نگردیده است ، بنابراین رأی به رد شکایت صادر و اعلام میگردد و مستند به بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است .

ذبیح اله واحدی

رئیس هیأت تخصصی پژوهشی فرهنگی دیوان عدالت اداری

رای دیوان درباره محاسبه امتیاز طبقه شغلی ایثارگران و فرزندان شهدا

یک دیدگاه

  1. جناب آقای دکتر انوشیروان محسنی بندپی
    رئیس محترم سازمان بهزیستی کشور
    با سلام و آرزوی توفیق
    احتراما ضمن سپاس از توجهات حضرتعالی نسبت به کار کنان خدوم بهزیستی که ایثار گرانه در سنگر دفاع از کرامت انسانی جمعیت هدف سازمان ایفای نقش می نمایند به استحضار می رساند متاسفانه در جریان اجرای طرح طبقه بندی مشاغل کار کنان رسمی کار گری این سازمان در سنوات گذشته این طرخ صرفا جهت مشاغل خاصی تعریف گردیده حال آنکه امروز با عنایت به نیاز سازمان ومدارک علمی این کار کنان بخش عمده ای از
    آنان در مشاغل کار شناسی فعالیت نموده و عملا به جهت عدم پیش بینی این مشاغل در طرح مذکور از مزایای مصرح قانونی پست های مر بوطه که شاغل در آن می باشند بی بهره بود واین امر تاثیر منفی در انگیز ه همکاران دارد لذا از محضر خضرتعالی تقاضا دارد دستور فرمائید ضمن بازنگری در طرح طبقه بندی مشاغل سازمان زمینه های بهره مندی از ظزفیت های کار ی همکاران ذینفع که بعنوان سر مایه انسانی سازمان میباشند فراهم گردد پیشاپیش از بذل توجه حضرتعالی نهایت امتنان رادارد باتشکر فراوان جمعی از کار کنان رسمی کار گری بهزیستی

یک پاسخ ارسال کنید

دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید