ایجاد ۱۷هزار شغل برای معلولان

0
ایجاد ۱۷هزار شغل برای معلولان
ایجاد ۱۷هزار شغل برای معلولان

پاراف ایجاد ۱۷هزار شغل برای معلولان :  انوشیروان محسنی بندپی رئیس سازمان بهزیستی کشور در خلال سفر به شهرستان دامغان با بیان اینکه یک میلیون و ۲۰۰ معلول در سامانه بهزیستی ثبت شده اند، گفت: علاوه بر این میزان، ۳۰۰ هزار معلول نیز در نوبت دریافت خدمات مختلف بهزیستی هستند.

بر اساس برنامه ششم توسعه، پیشنهاد شده است سالانه ۶۰ هزار نفر از افراد دارای معلولیت به چرخه حمایتی بهزیستی اضافه شوند تا در پایان برنامه ششم توسعه ۳۰۰ هزار نفر در نوبت تکمیل شود.

وی با اشاره به نگاه ویژه دولت یازدهم به مقوله بهزیستی و ارتقاء خدمات معلولان در جامعه، بیان داشت: رویکرد دولت در برنامه ششم توسعه در قبال معلولان و خانواده بزرگ بهزیستی، حمایتی است و این موضوع جای خشنودی دارد.

وی افزود: بر اساس برنامه ششم توسعه، پیشنهاد شده است سالانه ۶۰ هزار نفر از افراد دارای معلولیت به چرخه حمایتی بهزیستی اضافه شوند تا در پایان برنامه ششم توسعه ۳۰۰ هزار نفر در نوبت تکمیل شود.

رئیس سازمان بهزیستی کشور همچنین با اشاره به موفقیت های این نهاد در ایجاد شغل برای افراد تحت پوشش، گفت: بهزیستی تاکنون ۲۶ هزار اشتغال ایجاد کرده که ۱۷ هزار شغل از این تعداد برای افراد دارای معلولیت های مختلف بوده است و این میزان اشتغل زایی را می توان نتیجه بازنگری حمایت از حقوق معلولان در جامعه خواند.

محسنی بندپی ایجاد شورای عالی معلولان را به مثابه بخش لاینفک لایحه بازنگری حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت دانست و ابراز داشت: این شورا هماهنگ کننده و بررسی کننده حقوق این افراد به صورت علمی، تخصصی و کارشناسی است که خوشبختانه کار خود را در کشور به خوبی انجام خواهد داد.

وی ادامه داد: این شورا از جنس معلولان است چرا که پنج نفر از افراد دارای معلولیت های مختلف با معرفی انجمن های مربوطه در کنار استادان، کارشناسان توانبخشی، فیزیوتراپی و بهورزی در این شورای عالی عضویت دارند.

رئیس سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه شرایط مراکز ترک اعتیاد بازنگری خواهد شد، گفت: تا پایان سال ۹۴ بازنگری شرایط و استانداردهای راه اندازی مراکز ترک اعتیاد در کشور می بایست انجام شود چرا که دستور العمل آن ابلاغ شده است.

محسنی بندپی مراکز ترک اعتیاد دارای مجوز را در کشور، پنج هزار باب خواند و بیان داشت: پنج ماه است که کارگروهی به همین منظور با حضور استادان، کارشناسان، بهبودیافتگان موفق در حال بررسی استانداردها و ویژگی های مراکز ترک اعتیاد است.مهر.

یک پاسخ ارسال کنید

دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید