کارمند خلاق در سایه اعتماد به نفس مدیر

0
کارمند خلاق در سایه اعتماد به نفس مدیر
کارمند خلاق در سایه اعتماد به نفس مدیر

پاراف کارمند خلاق در سایه اعتماد به نفس مدیر : تحقیقات جدید در حوزه روانشناسی مدیریتی نشان میدهد که وجود اعتماد به نفس و خلاقیت مدیران به طور مستقیم بر عملکرد نیروهای تحت امر آن ها تاثیر داشته و افزایش راندمان کاری را به همراه خواهد داشت .

دیانا کرایکووا از محققان دانشگاه تگزاس در سن آنتونیوو پژوهشگر ارشد این تحقیق ، در رابطه با یافته های به دست آمده از این مطالعات گفت: اعتماد به نفس و خلاقیت مدیران ارشد در هر ساختاری منجر به خلاق تر شدن نیرو های زیر دست شده و این حس اعتماد به نفس به طور فراگیر به نیرو های تحت امر آن مدیر تزریق خواهد شد .

اعتماد به نفس و خلاقیت مدیران ارشد در هر ساختاری منجر به خلاق تر شدن نیرو های زیر دست شده و این حس اعتماد به نفس به طور فراگیر به نیرو های تحت امر آن مدیر تزریق خواهد شد .

مطالعات پژوهشگران نشان می دهد کارکنان وقتی بیشتر به رسمیت شناخته شده و مورد اعتماد مدیر خود قرار بگیرند به طرز فزاینده ای خلاق تر خواهند شد و این امر تنها زمانی تحقق می یابد که مدیریت ارشد این مجموعه اعتماد به نفس لازم را دارا باشد و به کارکنان خود آزادی عمل بیشتری بدهد .

دیانا کرایکووا در ادامه توضیحات خود عنوان می کند : مدیرانی دارای اعتماد به نفس و خلاقیت کمتر، باعث به وجود آمدن موقعیت های استرس زا برای کارکنان خود می شوند و به شکل چشمگیری خلاقیت موجود در زیر دستان خود را از بین می برند .

هر مجموعه ای برای رسیدن به هدف مشخص نیازمند تیمی موفق است که مدیران با اعتماد به نفس، توان رسوخ در کارکنان خود را خواهند داشت و زیر دستان با کسب اعتبار از جانب مدیریت با خلاقیتی بیشتر در خدمت مجموعه مورد نظر خواهند بود

استرس ، احساس درماندگی و عدم تصمیم گیری در مدیران باعث انتقال این حس به کارمندان و کاهش چشمگیر بهره وری در یک مجموعه می شود . دراین گونه مدیران بیش از پیش تحقیر و دست اندازی نیرو ها به دلیل کمبود اعتماد به نفس مدیر مربوطه دیده می شود و این نشانگر درماندگی آن مدیر و متوسل شدن به ابزار تحقیر برای نهان کردن کمبود اعتماد به نفس در خود است  .شفا آنلاین.

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here