انتقاد از استخدام بازنشسته ها در امور بانکی

0

پاراف انتقاد از استخدام بازنشسته ها در امور بانکی ، احتمالا شما نیز تاکنون مراجعاتی به برخی از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری داشته اید که روسای شعبی بر سر کار حاضر هستند که معمولا سن و سال بالایی دارند.معمولا در موسسات مالی و اعتباری و بانک ها تازه تاسیس مدیران رده بالا سعی می کنند با استخدام روسای بانکی که بازنشسته شده اند و اعتباری در نزد مشتریان دارند را استخدام کنند و حتی حاضر به آنها حقوق بسیار خوبی نیز بدهند.

هم اکنون بسیاری از جوانان علیرغم داشتن تحصیلات عالیه پشت سد بازار کار معطل هستند و بنابراین بهتر است که بازنشستگان بانکی از کار دست کشیده و میدان را برای خدمت جوانان باز کنند.

این در حالی است که روسای شعب پیشتر با سابقه فعالیت در بانک مطبوع خود از آنجا بازنشته شده اند و هم اکنون نیز حقوق بازنشستگی دریافت می کنند.بنابراین این بازنشسته های بانکی با استخدام در بانک و موسسه مالی و اعتباری عملا از دو بانک و موسسه حقوق خوبی دریافت می کنند این در حالی است که بسیاری از جوانان جویای کار آرزوی کار در بانک را دارند.ای کاش بانک مرکزی با تدوین قانون و دستورالعملی، دیگر به بانک ها و موسسات مالی و اعتباری اجازه ندهد به این راحتی کسانی را استخدام کنند که پیشتر از کار بانکی بازنشسته شده و حقوق خوبی را نیز دریافت می کنند.

هم اکنون بسیاری از جوانان علیرغم داشتن تحصیلات عالیه پشت سد بازار کار معطل هستند و بنابراین بهتر است که بازنشستگان بانکی از کار دست کشیده و میدان را برای خدمت جوانان باز کنند.

بانک مرکزی نیز می تواند به مجموعه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری مجوز دار و همچنین موسساتی که در حال اخذ مجوز هستند توصیه و یا قانونی را مدون کند که کسانی که از بانک بازنشسته می شوند دیگر حق استخدام در بانک و موسسه دیگر را نداشته باشند.اخبار بانک.

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here