انتقاد از مقایسه و تفکیک کارمندان و کارکنان دولت با معلمان!

0

پاراف اختصاصی  در مورد انتقاد از مقایسه و تفکیک کارمندان و کارکنان دولت با معلمان!:

مدتی است برخی از رسانه ها به بهانه های مختلفی همچون افزایش فوق العاده ها، افزایش حقوق، طرح رتبه بندی معلمان و موارد دیگر در تلاش هستند تا میان کارمندان و کارکنان دولت با معلمان تفکیک قائل شده و حقوق یک گروه را در تضاد با گروه دیگر نشان دهند. برخی نیز از تبعیض در توجه میان این دو سخن گفته اند.

کارمندان و کارکنان دولت و معلمان همگی کارمندان این دولت هستند. هر کدام بنا به وظایفی که دارد در بخشی از دولت مشغول به خدمت گذاری به ملت شریف ایران هستند. هر بخشنامه ای که صادر میشود، جامعه هدفی را مورد توجه قرار میدهد. حال اگر سایر افراد به بهانه اینکه آنها مورد توجه قرار نگرفته اند  ناراحت  شده و بنا را بر تبعیض و از این دست موارد بگذارند، آنوقت در تمام طول سال بطور مدام یکبار این گروه و یکبار گروه دیگر ناراحت حقوق از دست رفته هستند و اینکه چرا این مزایا شامل  آنها شده است و ما نه!؟

سیستم معیوب نیروی انسانی کشور ما اگر بر پایه نیازهای واقعی کارمندان و عملکرد واقعی آنهااستوار بود، دیگر کارمند و یا معلمی ناراحت حقوق از دست رفته اش نبود. چرا که نتیجه عملکرد واقعی اش را پیش روی خود میدید و قانون و مقررات جاری نیز ضامن عملکرد و نیازهای او بود.

کارمندان و کارکنان دولت ومعلمان همگی انسانهای شریفی هستند که با مشکلات معیشتی و درآمد اندک در زیر پرچم جمهوری اسلامی ایران در حال خدمت به مردم شریف ایران هستند. آنها کار سخت راضی نگه داشتن دولت و ملت و خانواده خود را هر روز به دوش میکشند. ما نباید راضی به اضافه کردن مشکلات جدید برای آنها باشیم.

همه ما کارمندان دولت هستیم.

یک پاسخ ارسال کنید

دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید