مزایای طرح تجمیع دانشگاه آزاد و ضوابط استخدام در دانشگاه آزاد

0

پاراف مزایای طرح تجمیع دانشگاه آزاد و ضوابط استخدام در دانشگاه آزاد : دکتر فریدون رهنمای رودپشتی معاون برنامه ریزی و اقتصاد دانش بنیان دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به اجرای طرح تجمیع 2 گفت: در اجرای این طرح حداقل تغییرات نیروی انسانی، کاهش بروکراسی و چابک سازی سازمانی مدنظر قرار دارد.

وی افزود با اجرای این طرح تعداد پست های سازمانی از 1700 به 1500 پست کاهش پیدا می کند. البته تغییر قابل توجهی در سطوح سازمانی نخواهیم داشت و ممکن است تنها مزایای متغیر برخی از پست های سازمانی مانند حق سرپرستی تغییر پیدا کند.

دکتر رهنمای رودپشتی با اشاره به دیگر تغییرات ایجاد شده در حوزه نیروی انسانی اظهار داشت: سعی ما بر این است که توزیع مناسبی در میان حجم ساعات کاری و اوقات اشتغال کارکنان دانشگاه ایجاد کنیم.

معاون برنامه ریزی و اقتصاد دانش بنیان دانشگاه آزاد اسلامی ادامه داد: آموزش کارکنان برای چندمهارته شدن، یکی دیگر از اهداف این طرح به شمار می رود تا بتوانیم در مواقع لزوم از یک فرد در مشاغل مرتبط بهره بگیریم. وی همچنین از ابلاغ سند تفویض اختیار به تمامی واحدها تا اوایل مهر خبر داد.

دانشگاه آزاد اسلامی تابع آیین‌نامه استخدامی مصوب هیئت امنا است:

دکتر علیرضا مصدق، مدیرکل حقوقی دانشگاه آزاد اسلامی، طرح برخی نمایندگان مجلس را که با عنوان جلوگیری از اخراج بی‌ضابطه استادان و کارمندان دانشگاه آزاد اسلامی مطرح شده است، مخالف قوانین بالادستی کشور ومصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی عنوان کرد.

وی افزود: دانشگاه آزاد مانند دانشگاه های دولتی و غیردولتی کاملا منطبق و حتی دقیق‌تر از دانشگاه‌های دیگر و بر مبنای ضوابط قانونی ترسیم‌شده، اقدام می‌کند.

وی با اشاره به قانون تشکیل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت: در این قانون این امکان به دانشگاه‌ها داده شده که دارای آیین‌نامه خاص و مصوب هیئت امنا باشند و این آیین‌نامه در خصوص اعضای هیات و کارکنان، از شمول قوانین عمومی کشور خارج است.

مصدق تاکید کرد: بند ب ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه صراحتا تمام دانشگاه‌ها اعم از دولتی و غیردولتی را از شمول قوانین عمومی کشور استثنا کرده است بنابراین دانشگاه‌ها تابع آیین‌نامه خاص و مصوب هیئت امنا هستند. دانشگاه آزاد اسلامی نیز از این قاعده مستثنی نیست و چه در مورد اعضای هیئت علمی چه در مورد کارکنان تابع آیین نامه استخدامی مصوب هیئت امناست.

وی با رد ادعای اخراج بدون ضابطه در دانشگاه آزاد اسلامی تصریح کرد: اساسا به تعبیری که دوستان مطرح می کنند اخراجی صورت نگرفته و تنها مطابق قانون، در کمیته‌های انتظامی به تخلفات اعضای هیات علمی و کارکنان رسیدگی و پس از مراحل مختلف دادرسی، منتهی به حکم قطعی اخراج از سوی هیئت‌های ذی‌صلاح شده است.

مدیرکل حقوقی دانشگاه آزاد اسلامی ادامه داد: طبق مصوبه جلسه 630 شورای عالی انقلاب فرهنگی، آرای این کمیته‌ها و هیئت‌ها در مراجع قضایی نیز قابل رسیدگی نیست.

مصدق در پاسخ به ادعای برخی افراد مبنی بر اینکه دانشگاه آزاد اسلامی از هیچ ضوابط قوانین استخدامی کشور پیروی نمی‌کند، گفت: دانشگاه آزاد اسلامی منطبق بر قوانین مصوب مجلس که در خصوص دانشگاه‌ها وضع شده است و بر اساس آیین‌‌نامه‌های اداری، استخدامی و انضباطی مصوب رفتار می‌کند و این رفتار کاملا منطبق بر قانون است.

وی تاکید کرد: به غیر از مسیر هیئت‌های انتظامی و کمیته های انضباطی، هیچ کس از دانشگاه آزاد اسلامی اخراج نشده است.

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here