اطلاعيه‌ ضوابط شركت در‌ آزمون‌ استخدامی دستياران ستادی دستگاه های اجرايی

0
اطلاعيه‌ ضوابط شركت در‌ آزمون‌ استخدامي دستياران ستادي دستگاه هاي اجرايي
اطلاعيه‌ ضوابط شركت در‌ آزمون‌ استخدامي دستياران ستادي دستگاه هاي اجرايي

پاراف اطلاعيه‌ ضوابط شركت در‌ آزمون‌ استخدامی دستياران ستادی دستگاه های اجرايی : اطلاعيه‌ شرايط و ضوابط ، تاريخ و نحوه ثبت نام و شركت در‌ آزمون‌ استخدامي متمركز دستياران ستادي دستگاه هاي اجرايي كشور سال 1394.

دفترچه راهنماي ثبت‌نام آزمون مذكور‌ حاوي شرايط و ضوابط اين آزمون و همچنين كد و عنوان خوشه‌هاي شغلي از روز دوشنبه مورخ 94/11/5 در پايگاه اطلاع‌رساني اين سازمان به نشاني: www.sanjesh.org قرار مي‌گيرد و داوطلبان براي كسب اطلاعات بيشتر درخصوص شرايط و ضوابط اين آزمون مي‌توانند به پايگاه اطلاع‌رساني مذكور مراجعه و نسبت به مطالعه آن دفترچه راهنما اقدام نمايند.

پيرو اطلاعيه‌هاي مورخ 94/10/9 و 94/10/22، بدين‌وسيله‌ به ‌اطلاع‌ كليه‌ متقاضيان‌ ثبت‌نام‌ و شركت‌ در آزمون‌ استخدامي متمركز دستياران ستادي دستگاه هاي اجرايي كشور با نظارت معاونت توسعه و سرمايه انساني رياست جمهوري در سال 1394 مي‌رساند كه ثبت‌نام از ساعت 20 روز دوشنبه مورخ 94/11/5 آغاز و تا روز دوشنبه مورخ 94/11/12 ادامه خواهد داشت.

دفترچه راهنماي ثبت‌نام آزمون مذكور‌ حاوي شرايط و ضوابط اين آزمون و همچنين كد و عنوان خوشه‌هاي شغلي از روز دوشنبه مورخ 94/11/5 در پايگاه اطلاع‌رساني اين سازمان به نشاني: www.sanjesh.org قرار مي‌گيرد و داوطلبان براي كسب اطلاعات بيشتر درخصوص شرايط و ضوابط اين آزمون مي‌توانند به پايگاه اطلاع‌رساني مذكور مراجعه و نسبت به مطالعه آن دفترچه راهنما اقدام نمايند.

سازمان سنجش پیش از این اعلام کرده بود که :

پيرو اطلاعيه مورخ 94/10/9، به منظور فراهم كردن فرصت مطالعه دفترچه‌‌هاي آزمونهاي استخدامي «مشترك فراگير دستگاه‌هاي اجرايي» و «دستياران ستادي دستگاه‌هاي اجرايي كشور» و امكان انتخاب مناسب تر از بين فرصت هاي شغلي اعلام شده و تسهيل در امر ثبت نام از داوطلبان براساس شرايط تعيين شده در هريك از دفترچه هاي مذكور به اطلاع مي‌رساند: زمان شروع ثبت‌نام از داوطلبان آزمون استخدامي « دستياران ستادي دستگاه‌هاي اجرايي كشور» متعاقباً پس از پايان مهلت ثبت نام آزمون استخدامي«مشترك فراگير دستگاه‌هاي اجرايي كشور» اعلام و ثبت‌نام از داوطلبان واجد شرايط در زمان تعيين شده انجام خواهد پذيرفت.

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here