ضوابط اشتغال به کار مجدد بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی

0
ضوابط اشتغال به کار مجدد بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی
ضوابط اشتغال به کار مجدد بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی

پاراف ضوابط اشتغال به کار مجدد بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی : منصور آتشی مدیر کل امور فنی مستمری های سازمان تامین اجتماعی گفت: اشتغال به کار مجدد بازنشستگان این سازمان تابع ضوابط و مقررات خاصی است.

بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی در صورت تمایل می توانند با اطلاع دادن موضوع به شعبه مربوطه مجدداً اشتغال به کار داشته باشند و البته کارفرمایانی که این قبیل افراد را بکار گیرند نیز موظف هستند ضمن اعلام اشتغال آنان بصورت کتبی حق بیمه مقرر را نیز پرداخت کنند.

وی با اعلام این مطلب افزود: از منظر قانون تامین اجتماعی، بازنشسته به فردی اطلاق می شود که با احراز شرایط لازم اشتغال به کار نداشته باشد، از سوی دیگر بر اساس همین قانون افراد تحت پوشش سازمان در قبال اشتغال و دریافت حقوق یا مزد از سوی کارفرما بیمه شده تلقی شده و کارفرمایان مکلفند طبق قانون حق بیمه آنان را پرداخت کنند.

با اشتغال به کار مجدد بازنشستگان، پرداخت مستمری ماهانه آنان از تاریخ شروع به کار مجدد متوقف شده و درصورت ترک کار، مستمری آنان پس از تجدید محاسبه مجدداً قابل پرداخت خواهد بود.

وی گفت: بنابراین بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی در صورت تمایل می توانند با اطلاع دادن موضوع به شعبه مربوطه مجدداً اشتغال به کار داشته باشند و البته کارفرمایانی که این قبیل افراد را بکار گیرند نیز موظف هستند ضمن اعلام اشتغال آنان بصورت کتبی حق بیمه مقرر را نیز پرداخت کنند.

آتشی اظهار داشت: بدیهی است با اشتغال به کار مجدد بازنشستگان، پرداخت مستمری ماهانه آنان از تاریخ شروع به کار مجدد متوقف شده و درصورت ترک کار، مستمری آنان پس از تجدید محاسبه مجدداً قابل پرداخت خواهد بود.

مدیر کل امور فنی مستمری های سازمان تامین اجتماعی گفت: مستمری این قبیل بازنشستگان با توجه به مبلغ مستمری در زمان توقف پرداخت، اعمال افزایش های سالانه و لحاظ کردن سوابق جدید، تعیین شده و از تاریخ ترک کار مجدد قابل پرداخت خواهد بود.روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی.

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here