ضوابط ثبت نام نقل و انتقالات فرهنگیان تهران

0

پاراف ضوابط ثبت نام نقل و انتقالات فرهنگیان تهران : مسعود ثقفی، سخنگوی آموزش و پرورش شهر تهران گفت: ثبت‌نام نقل‌وانتقال درون استانی شهر تهران از ۲۴ مرداد آغاز می‌شود که متقاضیان باید درخواست انتقال خود را به صورت اینترنتی ثبت کنند.

متقاضیان تا 21 شهریور فرصت ارائه تقاضای خود را دارند و نتایج قطعی 25 شهریور اعلام می‌شود

ایجاد توازن و رفع کمبود نیروی انسانی شاغل در واحدهای آموزشی و افزایش بهره‌وری و کارایی نیروی انسانی اهداف اصلی از نقل و انتقال درون استانی در شهر تهران است.

وی افزود: اصلی‌ترین عامل تحقق انتقال عدم نیاز واقعی مبدأ و تأیید اداره کل است.

ثقفی گفت:‌مناطق 10 الی 19 و بخش روستایی منطقه 8 در دوره‌های ابتدایی در تمام جنسیت‌ها با کمبود آموزگار مواجه هستند. تمام مناطق با کمبود نیروی انسانی در جنسیت مرد در دوره‌های متوسطه مواجه هستند یعنی اولویت تخصیص نیرو در این جنسیت با مناطق 15 تا 19 و بخش روستایی منطقه 8 است.

وی با اشاره به اینکه تمام مناطق در دوره‌های اول و دوم متوسطه دارای تراکم بالای نیرو در جنسیت زن هستند، افزود: نسبت نیروی مازاد در این جنس و دوره در مناطق 1 تا 11 بسیار زیاد است.

هر یک از متقاضایان واجد شرایط مجاز به انتخاب 3 منطقه به ترتیب اولویت هستند

ثقفی تأکید کرد: امکان نقل و انتقال در شهر تهران به شدت محدود خواهد بود و نقل و انتقال در بین مناطق 19گانه شهر تهران به صورت رایانه‌ای انجام می‌شود و متقاضیان باید درخواست انتقال خود را از طریق نشانی ent.medu.ir ثبت کنند.
داشتن 5 سال سابقه خدمت رسمی یا پیمانی تا پایان شهریور ماه 1394، اخذ و ارائه ابلاغ رایانه‌ای برای سال تحصیلی جدید در منطقه مبدأ و نداشتن تعهد خدمت به منطقه مبدأ بخشی از شرایط متقاضیان برای نقل و انتقال است.*تسنیم.

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here