مهلت ۱۵ روزه انتقال و تغییر رشته دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه آزاد

0
دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه آزاد
دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه آزاد

پاراف مهلت ۱۵ روزه انتقال و تغییر رشته دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه آزاد : محمدعلی فقیه مدیرکل آموزش بنیاد شهید و امور ایثارگران از مهلت ۱۵ روزه دانشگاه آزاد اسلامی برای انتقال، مهمانی، تغییر رشته، گرایش یا انتقال توأم با تغییر رشته گرایش ویژه دانشجویان شاهد و ایثارگر خبر داد.

با توجه به محدودیت زمانی، ضروری است متقاضیان مطابق با نیاز خود در زمان تعیین‌شده به سامانه‌های مذکور مراجعه و درخواست خود را ثبت کنند و در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر با مطالعه اطلاعیه اداره کل شاهد و ایثارگر دانشگاه از شرایط و نحوه ثبت‌نام مطلع و یا به نزدیک‌ترین اداره بنیاد شهید و امور ایثارگران استان یا شهرستان محل سکونت خود مراجعه کنند

وی با اشاره به ماده ۶۲ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران گفت: این ماده به موضوع انتقال محل تحصیل دانشجویان و پذیرفته‌شدگان خانواده‌های شاهد، آزادگان و جانبازان ۲۵ درصد به بالا و همسر و فرزندان آنان به دانشگاه یا موسسه آموزش عالی محل سکونت آنان اختصاص دارد.

وی افزود: با توجه به این ماده از قانون، در نیم سال دوم سال تحصیلی جاری دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه آزاد اسلامی متقاضی انتقال و میهمان از تاریخ ۱۵ آذر تا ۳۰ آذر فرصت دارند به پرتال معاونت دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی به آدرس www.stu.iau.ir مراجعه و نسبت به ثبت درخواست خود اقدام کنند.

مدیرکل آموزش بنیاد شهید و امور ایثارگران درباره متقاضیان تغییر رشته، گرایش و انتقال توأم با تغییر رشته یا گرایش گفت: این دسته از دانشجویان نیز از تاریخ ۱۵ آذر تا ۳۰ آذر فرصت دارند تا به سایت اداره کل امور شاهد و ایثارگران دانشگاه آزاد اسلامی به آدرس www.esargaran.iau.ir مراجعه کنند و در قسمت دانلودها (دسته آموزشی) به ترتیب نسبت به دانلود فرم شماره ۴ یا ۵ اقدام و با رعایت شرایط مندرج در آئین‌نامه مربوطه نسبت به ثبت درخواست خود اقدام کنند.

فقیه در پایان یادآور شد: با توجه به محدودیت زمانی، ضروری است متقاضیان مطابق با نیاز خود در زمان تعیین‌شده به سامانه‌های مذکور مراجعه و درخواست خود را ثبت کنند و در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر با مطالعه اطلاعیه اداره کل شاهد و ایثارگر دانشگاه از شرایط و نحوه ثبت‌نام مطلع و یا به نزدیک‌ترین اداره بنیاد شهید و امور ایثارگران استان یا شهرستان محل سکونت خود مراجعه کنند.ایثار.

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here