قانون تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون ارتقای نظام اداری و مقابله با فساد

0
قانون تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون ارتقای نظام اداری و مقابله با فساد
قانون تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون ارتقای نظام اداری و مقابله با فساد

پاراف قانون تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون ارتقای نظام اداری و مقابله با فساد : رئیس جمهوری قانون تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد را برای اجرا ابلاغ کرد. لایحه تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، مصوب مجلس شورای اسلامی که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست آیت‌الله هاشمی رفسنجانی تصویب شد و نظر مجلس شورای اسلامی مبنی بر تمدید مهلت اجرای قانون مذکور تا سه سال و نیم به تصویب رسید.

قانون تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد

دانلود قانون تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون ارتقای نظام اداری و مقابله با فساد

ماده واحده- مهلت اجرای آزمایشی قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۷/ ۸/ ۱۳۹۰ از تاریخ انقضای مهلت اجرای آزمایشی قانون مذکور، تا سه سال و نیم تمدید می شود.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ سی ام تیرماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۳/ ۸/ ۱۳۹۴ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.

متن کامل قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب سال ۱۳۹۰

فصل اول ـ تعاریف و اشخاص مشمول:
ماده۱ـ تعاریف:
الف ـ فساد در این قانون هرگونه فعل یا ترک فعلی است که توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی به صورت فردی، جمعی یا سازمانی که عمداً و با هدف کسب هرگونه منفعت یا امتیاز مستقیم یا غیرمستقیم برای خود یا دیگری، با نقض قوانین و مقررات کشوری انجام پذیرد یا ضرر و زیانی را به اموال، منافع، منابع یا سلامت و امنیت عمومی و یا جمعی از مردم وارد نماید نظیر رشاء ، ارتشاء ، اختلاس، تبانی، سوءاستفاده از مقام یا موقعیت اداری، سیاسی، امکانات یا اطلاعات، دریافت و پرداختهای غیرقانونی از منابع عمومی و انحراف از این منابع به سمت تخصیصهای غیرقانونی، جعل، تخریب یا اختفاء اسناد و سوابق اداری و مالی
ب ـ مؤسسات خصوصی حرفه‌ای عهده‌دار مأموریت عمومی، مؤسسات غیردولتی می‌باشند که مطابق قوانین و مقررات، بخشی از وظایف حاکمیتی را بر عهده دارند نظیر کانون کارشناسان رسمی دادگستری، سازمان نظام پزشکی و سازمان نظام مهندسی
ج ـ تحصیل مال نامشروع، موضوع ماده (۲) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۵/۹/۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام.
ماده۲ـ اشخاص مشمول این قانون عبارتند از:
الف ـ افراد مذکور در مـواد (۱) تا (۵) قانون مدیریت خدمات کشـوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶
ب ـ واحدهای زیر نظر مقام رهبری اعم از نظامی و غیرنظامی و تولیت آستانهای مقدس با موافقت ایشان
ج ـ شوراهای اسلامی شهر و روستا و مؤسسات خصوصی حرفه‌ای عهده‌دار مأموریت عمومی
د ـ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی موضوع این قانون

. . .

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here