تصویبنامه تعیین مشاغل سخت و زیان آور و درجه آنها در بنیاد شهید و امور ایثارگران

0
تعیین مشاغل سخت و زیان آور و درجه آنها در بنیاد شهید و امور ایثارگران
تعیین مشاغل سخت و زیان آور و درجه آنها در بنیاد شهید و امور ایثارگران

پاراف تصویبنامه تعیین مشاغل سخت و زیان آور و درجه آنها در  بنیاد شهید و امور ایثارگران : تصویبنامه هیات وزیران درخصوص تعیین مشاغل سخت و زیان آور و درجه آنها در  بنیاد شهید و امور ایثارگران. این مقرره در جلسه مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۰۵ هیئت وزیران تصویب و با شماره ۱۰۱۴۱۷مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۱۷از سوی معاون اول رییس جمهور ابلاغ گردید.

دانلود تصویبنامه تعیین مشاغل سخت و زیان آور و درجه آنها در  بنیاد شهید و امور ایثارگران

هیئت وزیران در جلسه ۵/۸/۱۳۹۵ به پیشنهاد بنیاد شهید و امور ایثارگران و تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای بند (۵) آیین نامه اجرایی قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور موضوع تصویبنامه شماره ۴۵۶۶۴/۶۵۲ مورخ ۳۰/۵/۱۳۶۸ تصویب کرد:

۱- مشاغل سخت و زیان آور و درجه آنها در بنیاد شهید و امور ایثارگران به شرح جدول مربوط در تصویب نامه تعیین می شود.

۲- بهره مندی از مزایای این تصویبنامه منوط به اشتغال عملی کارکنان در پست های سازمانی مربوط می باشد.

۳- اشتغال به کار مجدد کارکنان مشمول این تصویبنامه پس از بازنشستگی ممنوع است.

۴- این تصویبنامه جایگزین مصوبه شماره ۸۶۸۸/۹۲/۲۰۰ مورخ ۷/۵/۱۳۹۲ می شود.

اسحاق جهانگیری

معاون اول رییس جمهور

کارهای سخت و زیان آور به چه کارهایی گفته می شود ؟

کارهای سخت و زیان آور ،کارهایی است که در آن ها عوامل فیزیکی ، شیمیایی ، مکانیکی و بیولوژیکی محیط کار ، غیر استاندارد بوده و در اثر اشتغال کارگر تنشی به مراتب بالاتر ازظرفیت های طبیعی (جسمی و روانی) در وی ایجاد گردد  که نتیجه آن بیماری شغلی و عوارض ناشی از آن بوده و بتوان با به کار گیری تمهیدات فنی ، مهندسی ، بهداشتی و ایمنی و غیره ، صفت سخت و زیان آور بودن را از آن مشاغل کاهش یا حذف نمود .

یک پاسخ ارسال کنید

دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید