مهمترین مطالبات کارگران ساختمانی

0
مهمترین مطالبات کارگران ساختمانی
مهمترین مطالبات کارگران ساختمانی

پاراف مهمترین مطالبات کارگران ساختمانی : بحث خلاهای قانونی و مشکلات اجرایی در بخش ساختمان و مطالبات کارگران این بخش، روایتی طولانی است است که نمی توان به راحتی از کنار آن گذشت . فعالان صنفی کارگران ساختمانی معتقدند، فقدان ایمنی شغلی، نواقص بیمه ای و عدم امنیت شغلی از مهمترین مشکلات کارگران بخش ساختمان است.

رعایت اصول و قواعد ایمنی و رفع نواقص ساختار بیمه ای، مهمترین مطالبات کارگران در بخش ساختمان است

مطالبات کارگران ساختمانی بسیار گسترده است. در این طیف گسترده مطالبات، عدم رعایت اصول و قواعد ایمنی، فقدان آموزش های شغلی، نواقص بیمه ای و عدم امنیت شغلی کارگران ساختمانی از مهمترین مسائلی هستند که نیاز به ارائه راهکارهای اصولی و اجرایی دارند.

علی غیاثی رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی استان مرکزی گفته است: نواقص موجود در بخش ساختمان در سرفصل های ایمنی، بیمه و امنیت شغلی قرار می گیرد. کارگران شغلی از سطح بسیار پایینی از امنیت شغلی برخوردارند. امنیت شغلی این کارگران در بسیاری از پروژه های بزرگ و دولتی همچون مسکن مهر نیز با ناتمام ماندن این پروژه ها در معرض خطر قرار می گیرد.

وی در رابطه با بیمه کارگران ساختمانی با اشاره به تصویب قانون رفع موانع بیمه ای کارگران ساختمانی در سال 1389 گفت: در این قانون قرار بر سهمیه بندی کارگران نبود و قرار بود همه کارگران ساختمانی در سازمان تامین اجتماعی بیمه شوند اما دولت ها به بهانه کمبود منابع مالی اقدام به سهمیه بندی بیمه ای کارگران ساختمانی کردند.

عضو هیات مدیره کانون عالی کارگران ساختمانی کشور با بیان این مطلب که 67 درصد حادثه دیدگان کارگری در استان مرکزی مربوط به کارگران ساختمانی می باشد گفت: بحث های ایمنی در کارگاههای ساختمانی اجرا نمی شوند و علاوه بر آن بازرسان اداره کار نیز درست عمل نمی کنند و در این زمینه، به تشکل های کارگری نیز اجازه عمل کردن نمی دهند.

در شرایطی که نزدیک به نیمی از کارگران ساختمانی کشور بیمه نیستند، اجرای سهمیه بندی بیمه ای برای کارگران ساختمانی به هیچ وجه صحیح نیست.

مسلم مکاری، رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی شهرستان آمل نیز معتقد است، اولین مشکل عدم رعایت اصول و قواعد ایمنی در کارگاههای ساختمانی است. وی در عین حال چاره کار را ایجاد اهرم های فشار قانونی برای ملزم نمودن کارفرما به تجهیز ایمنی کارگاهها و رعایت اصول ایمنی و همچنین اجباری کردن آموزش ایمنی برای کارگران ساختمانی می داند.

وی همچنین از عدم اجرا ی ماده 52 قانون کار در رابطه با کارگران ساختمانی انتقاد دارد و معتقد است از آنجا که کار در بخش ساختمان، به شدت سخت، زیان آور و خطرناک است ماده 52 قانون کار مربوط به مشاغل سخت و زیان آور باید در مورد کارگران ساختمانی نیز اعمال گردد.علاوه بر این طبق قانون رفع موانع بیمه ای کارگران ساختمانی مصوب سال 89، قرار بود همه کارگران ساختمانی بدون اعمال سهمیه بندی بیمه شوند.ایلنا.

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here