از انکار تا واقعیت!بانک ملی بابت واریز حقوق کارمندان دولت کارمزد می گیرد!

0
از انکار تا واقعیت!بانک ملی بابت واریز حقوق کارمندان دولت کارمزد می گیرد!
از انکار تا واقعیت!بانک ملی بابت واریز حقوق کارمندان دولت کارمزد می گیرد!

پاراف از انکار تا واقعیت!بانک ملی بابت واریز حقوق کارمندان دولت کارمزد می گیرد! : به گزارش صبحانه، یکی از مهمترین درآمدهای بانکی در کشورمان، اخذ کارمزد از خدمات ارائه شده است که اگرچه ممکن است میزان آن کم به نظر برسد اما هنگامی که در ضریب مشتریان این بانک ها محاسبه می شود، رقم قابل توجهی را شکل می دهد که از جمله آنها خدمات شتاب است. با همین ارقام کوچک مانند اخذ ۵۰۰ تومان برای انتقال کارت به کارت یا ۱۰۰ تومن برای گرفتن مانده حساب، بانک های کشورمان سالانه دهها میلیارد تومان کسب درآمد می کنند.

بر اساس ماده ۱۲ قانون پولی و بانکی، چنانچه شبکه بانکی کشور به نمایندگی از بانک مرکزی، خدماتی را به دستگاههای اجرایی ارائه می دهد، عندالزوم بایستی کارمزد مربوطه را از بانک مرکزی دریافت کند.

اما برخی کارمزدها و دریافتی های بانک کشورمان عمدتا ناشناخته است و تنها ممکن است با اعلام و توضیحات یک مقام مسئول یا دسترسی به اسناد و مدارک خاص، این موارد را مطلع شد که آخرین نمونه آن توضیحات مهمی است که یک مقام مسئول در وزارت اقتصاد، آنرا در نامه خود اعلام کرده است.

بر اساس نامه محسن برزوزاده مدیرکل خزانه وزارت اقتصاد به رییس اداره کل حسابداری و آمار بانک ملی ایران ، اعلام شده است که حسب نامه های اردیبهشت ماه رییس خزانه معین استان تهران و بهمن ماه اداره امور شعب شمال تهران بانک ملی، مشخص است که بابت واریز حقوق کارکنان سازمانها و نهادها «کارمزد» توسط این بانک دریافت می شود.در ادامه این نامه با اشاره به اینکه بر اساس ماده ۱۲ قانون پولی و بانکی، چنانچه شبکه بانکی کشور، به نمایندگی از بانک مرکزی، خدماتی را به دستگاههای اجرایی ارائه می دهد، عندالزوم بایستی کارمزد مربوطه را از بانک مرکزی دریافت کند، تاکید کرده است که وجوه متعلق به دولت و دستگاههای اجرایی، جسب عاملیت از سوی بانک مرکزی، در حساب های بانک ملی نگهداری می شود و هیچ سودی به آنها تعلق نمی گیرد. در پایان این نامه، این مقام مسئول در خزانه داری کل کشور، از مسئولان بانک ملی خواسته است موضوع اخذ کارمزد را به قید فوریت رسیدگی و نتیجه را به این اداره کل اعلام کنند.

آنچه که در مکاتبه معمولی و اداری بین دو اداره مطرح شده است مساله کارمزد حواله و خدمتی است که به یک سازمان یا نهاد ارائه می‌شود و به هیچ وجه عمومیت ندارد و درحال حاضر نیز در بانک ملی ایران موضوعیت نداشته و مطرح نیست.کارمزد دریافت حقوق در فرهنگ بانکداری اصلا معنا ندارد و انجام مکاتبه مذکور هم یک مکاتبه بی‌مورد است که ارزش اعتنا و انتشار عمومی ندارد.

همچنین بانک ملی در همین زمینه اعلام کرد: این بانک کارمزدی از پرداخت حقوق کارمندان دریافت نمی‌کند. روابط عمومی بانک ملی در واکنش به خبر « بانک ملی بابت واریز حقوق کارمندان دولت کارمزد می‌گیرد» اعلام کرد: حقوق کارمندان، امانت و حق آنان نزد بانک است که بابت دریافت آن هیچ کارمزدی به بانک نمی پردازند و این موضوع هیچگاه در بانک ملی ایران مطرح نبوده و نیست. لازم به ذکر است که براساس مقررات و دستورالعمل‌های بانک مرکزی، بانک‌ها می‌توانند بابت خدمات بانکی که برای پرداخت حقوق کارکنان به سازمان‌ها ارائه می‌دهند (و نه از کارکنان) کارمزد دریافت کنند که حتی این موضوع نیز در بانک ملی مطرح نیست.پاراف.

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here