جزئیاتی درباره ازکارافتادگی و حالت اشتغال ایثارگران

0
جزئیاتی درباره ازکارافتادگی و حالت اشتغال ایثارگران
جزئیاتی درباره ازکارافتادگی و حالت اشتغال ایثارگران

پاراف جزئیاتی درباره ازکارافتادگی و حالت اشتغال ایثارگران : از کارافتادگی شامل ۲بخش کلی و جزئی است که برای هرکدام در قوانین، امتیازات و تسهیلاتی در نظر گرفته شده است. تمامی جانبازان با هر درصد جانبازی باید در کمیسیون‌های پزشکی از جهت از کارافتادگی مورد معاینه قراربگیرند و وضعیت آنان تعیین شود. برابر دستورالعمل تعیین از کارافتادگی کلی جانبازان گردش‌کار مصوب ۸۱/۵/۱۶ فرماندهی معظم کل قوا، تمامی جانبازان در کمیسیون‌های پزشکی، مورد بررسی قرارخواهند گرفت. چنانچه از کارافتاده کلی تشخیص داده شوند آرای آنان در ۴نسخه تهیه خواهد شد و حسب مورد به مراجع ذی‌ربط جهت ارائه تسهیلات ارجاع می‌شود و درصورتی که از کارافتاده کلی نباشند، تنها یک برگ مبنی بر عدم از کار افتادگی کلی در پرونده بایگانی شده و موضوع به اطلاع جانباز خواهد رسید.

جانبازان مستخدم که از کارافتاده کلی می‌شوند با رضایت شخصی می‌توانند در دستگاه محل خدمت خود از امتیاز قانون حالت اشتغال استفاده کرده و بدون حضور در محل کار از حقوق و مزایای کامل بهره‌مند شوند و در صورتی که مایل باشند همچنان در محل کار خود خدمت کنند؛ این موضوع مانع از دریافت حقوق ایثارگری آنان نخواهد بود و آنان به استناد نظریه معاون حقوقی و امور مجلس رئیس جمهوری به شماره ۲۶۵۷۷ مورخ ۸۵/۴/۵ که اعلام می‌دارد: «حقوق حالت اشتغال نیز مشمول حکم تبصره (حقوق بابت جانبازی) بوده و دریافت آن توأم با دریافت حقوق از بابت استخدام (رسمی یا غیررسمی) بلامانع است و در این خصوص تفاوتی میان مستخدم بودن یا نبودن جانباز پیش از وضعیت جانبازی وجود ندارد.

ضمن آنکه در تبصره الحاقی مورد بحث، مسبوق بودن برقراری و دریافت حقوق حالت اشتغال بر استخدام و دریافت حقوق از بابت آن شرط نشده است» از این حقوق برخوردارند. بنابراین تمامی جانبازانی که مستخدم و دارای رای از کارافتادگی هستند و همچنان مایل باشند در محل خدمت خود حاضر شوند، می‌توانند از بنیاد شهید و امور ایثارگران متقاضی حقوق حالت اشتغال به‌عنوان حقوق ایثارگری باشند.

سایر مزایایی که به دارندگان رای از کارافتادگی کلی تعلق می‌گیرد عبارت‌اند از:

۱- حسب ماده ۷۹ قانون نظام صنفی، یکی از فرزندان جانباز از کارافتاده کلی می‌تواند متقاضی پروانه کسب باشد.

۲- حسب بند الف ماده ۴۵قانون خدمت وظیفه عمومی، یک نفر از فرزندان یا برادران جانبازی که طبق نظر شورای پزشکی بنیاد قادر به اداره امور شخصی خود نباشد از خدمت معاف خواهد شد. اینگونه جانبازان معمولا در بین جانبازان ازکارافتاده کلی هستند. ضمنا این امتیاز قانونی، علاوه بر تسهیلاتی است که در عنایات مقام معظم رهبری به ایثارگران و خانواده آنان درباره معافیت از خدمت وظیفه عمومی شده است.

۳- حسب قانون استخدام جانبازان، اسرا و افرادخانواده شهدا، جانبازان از کارافتاده، و… مصوب ۶۷/۱۰/۷ مجلس شورای اسلامی، خانواده جانبازان از کارافتاده از مزایای استخدامی در دستگاه‌های مشمول این قانون، برخوردار هستند.

۴- حسب قانون نحوه بازنشستگی جانبازان… مصوب ۱۳۶۷ مجلس شورای اسلامی،‌ تمامی جانبازان ۴۰درصد و بالاتر که در آستانه از کارافتادگی کامل باشند می‌توانند از سقف نهایی سنوات ارفاقی یعنی ۱۰سال استفاده کنند.

۵- در لایحه جامع خدمات رسانه به ایثارگران که در انتظار تصویب نهایی در مجمع تشخیص مصلحت نظام است موادی به جانبازان و آزادگان از کارافتاده کلی اختصاص یافته است که در صورت تصویب از آن برخوردار خواهند شد.

۶- در صورتی که جانبازی از کار افتاده کلی شناخته نشود ولی از کار افتاده جزئی شناخته شود، حسب ماده (۶) دستورالعمل نحوه اجرای قانون حالت اشتغال موضوع گردش‌کار مصوب ۷۴/۶/۱۹ فرماندهی کل قوا باید از طریق بنیاد شهید و ایثارگران حقوق وظیفه به ایشان پرداخت شود.

حقوق حالت اشتغال

قانون حالت اشتغال در تاریخ۳۰/۶/۷۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. این قانون به جانبازان از کار افتاده کلی، آزادگان از کار افتاده کلی و خانواده معظم شهدا اختصاص دارد.قانون حالت اشتغال به منظور رفع نقایص قانون برقراری حقوق وظیفه مصوب۲۵/۱۱/۶۱ به تصویب مجلس رسیده است.

برابر این قانون، وضعیت خدمتی شهدا، جانبازان ازکارافتاده کلی و آزادگان از کارافتاده کلی، از لحاظ پرداخت حقوق، فوق‌العاده شغل، مزایای مستمر، افزایش سنواتی، ارتقای گروه و سایر عناوین مشابه همانند مستخدمین شاغل بوده و همواره از امتیازات و تسهیلات دو گروه یا دو درجه بالاتر برخوردار می‌شوند. مشمولین این قانون پس از رسیدن به سنوات مقرر، بازنشسته می‌شوند و پس از بازنشستگی از حقوق بازنشستگی و پاداش پایان خدمت همانند شاغلین برخوردار خواهند شد.

مشمولین حالت اشتغال بدون نیاز به کسب امتیاز در سیستم‌های امتیازی یا طی دوره‌های آموزشی و بدون رعایت هرگونه شرطی از ارتقای گروه یا احراز پست‌های بالاتر همانند شاغلین برخوردار خواهند شد. مشمولین حالت اشتغال برای مدتی که مشمول حالت اشتغال بوده از سالانه، ۳۰روز مرخصی برخوردار خواهند بود که در پایان خدمت، همراه پاداش پایان خدمت و سایر مطالبات آنان باید به آنان پرداخت شود. مشمولین حالت اشتغال تا زمان بازنشستگی همانند شاغلین از تمامی مزایای رفاهی و خدماتی اعم از نقدی و غیرنقدی برخوردارند. حقوق و مزایای مشمولین حالت اشتغال برابر حقوق و مزایای کادر ثابت نیروهای مسلح پرداخت خواهد شد، لذا حکم این افراد باید توسط نیروهای مسلح صادر و توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران پرداخت شود.

البته آن دسته از مشمولین حالت اشتغال که در مأموریت نیروهای مسلح نبوده‌اند مانند بمبارانی‌ها، تابع احکام بنیاد خواهند بود. حقوق حالت اشتغال که خاص ایثارگران به تصویب رسیده است، منشأ ایثارگری دارد و به دلیل ایثارگری (شهادت، جانبازی و آزادگی) به آنان پرداخت می‌شود. البته جانبازی و آزادگی که سبب ازکارافتادگی کلی فرد شود، معیار پرداخت حقوق حالت اشتغال است. معیار پرداخت این حقوق از تاریخ تصویب قانون یعنی۳۰/۶/۷۲ است، لذا کلیه جانبازان و آزادگانی که بعد از این تاریخ توسط کمیسیون پزشکی معاینه و ازکارافتاده کلی شناخته شده‌اند، از تاریخ۳۰/۶/۷۲ به آنان حقوق تعلق می‌گیرد و می‌توانند پیگیر مطالبات قانونی خود باشند.

یک پاسخ ارسال کنید

دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید