جزئیات جدید اجرای طرح ملی انتقال حساب‌های دولتی به بانک مرکزی

0
جزئیات جدید اجرای طرح ملی انتقال حساب‌های دولتی به بانک مرکزی
جزئیات جدید اجرای طرح ملی انتقال حساب‌های دولتی به بانک مرکزی

پاراف جزئیات جدید اجرای طرح ملی انتقال حساب‌های دولتی به بانک مرکزی : شورای پول و اعتبار بر تسریع در تکمیل طرح ملی انتقال حساب‌های دولتی به بانک مرکزی تاکید و از دست‌اندرکاران این طرح تقدیر کرد. در یک هزار و دویست و بیست و چهارمین جلسه شورای پول و اعتبار، گزارش بانک مرکزی در مورد فرآیند و پیشرفت طرح ملی انتقال حساب‌های دولتی به بانک مرکزی مطرح شد.

اعضای شورای پول و اعتبار ضمن اعلام پشتیبانی کامل از برنامه‌های در حال اجرا، بر به‌کارگیری تمام منابع بانک مرکزی برای تسریع در تکمیل طرح ملی انتقال حساب‌های دولتی به بانک مرکزی تاکید و از دست‌اندرکاران آن تقدیر کردند.

اجرای طرح ملی انتقال حساب‌های دولتی به بانک مرکزی، اثر وسیع و عمیقی بر شفاف‌سازی و نظارت کامل خزانه‌داری کل کشور بر دریافت‌ها و پرداخت‌های دولت، دسترسی حداکثری و به موقع دولت به درآمدهای خود، جلوگیری از سوء‌استفاده از منابع دولت دارد و اثرات سوء رسوب این وجوه در بانک‌های تجاری بر کارآیی سیاست‌های پولی را رفع می‌کند.

در جلسه دیشب، اعضای شورای پول و اعتبار ضمن اعلام پشتیبانی کامل از برنامه‌های در حال اجرا، بر به‌کارگیری تمام منابع بانک مرکزی برای تسریع در تکمیل طرح ملی انتقال حساب‌های دولتی به بانک مرکزی تاکید و از دست‌اندرکاران آن تقدیر کردند.

طرح ملی انتقال حساب‌های دولتی به بانک مرکزی با توجه به ابعاد گسترده و متعدد حساب‌های مورد نظر، طرحی حاکمیتی به شمار می‌آید و توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی در دست اقدام و پیاده‌سازی است.

این طرح به استناد اصل ۵۳ قانون اساسی، مواد ۱۰ و ۱۲ قانون پولی و بانکی، ۷۶ قانون محاسبات عمومی، ۲۲ قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره)، ۵ آیین‌نامه اجرایی فصل پنجم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و با توجه به مفاد ماده‌ ۹۴ قانون برنامه پنجم توسعه‌ کشور و دستورالعمل مربوطه در تاریخ ۲۵/ ۷/ ۱۳۹۱ به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده است.روابط عمومی بانک مرکزی.

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here