جزئیات رسیدگی به استخدام‌ های بی ضابطه دولت قبل

0

پاراف جزئیات رسیدگی به استخدام‌ های بی ضابطه دولت قبل : غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی نماینده مردم رشت در مجلس گفت‌: افرادی که در دولت قبل بدون ضابطه استخدام شده اند در انتخابات بعدی نمایان شده و دست و پای دولت را می بندند.
در دولت فعلی نه تنها برخوردی با استخدام ها صورت نگرفته و برکنار نشدند بلکه در حال ساماندهی نیز هستند.
نماینده مردم رشت در مجلس با اشاره به اینکه دولت گذشته با برنامه ریزی ترکیبی را به بدنه ریاست جمهوری اضافه کرد افزود: در دولت قبل بیش از 1000 نفر به ریاست جمهوری وارد شدند به دلیل اینکه بدنه ریاست جمهوری را برای انتخابات بعد ی داشته باشد.
به گفته وی دولت سابق تخلفات عمده ای در این زمینه انجام داد و در زمینه استخدام ها به دنبال اشتغال زایی نبود بلکه دنبال کادر سازی بود تا بتواند در انتخابت های بعدی از آنها استفاده کرده و با برنامه حرکت کند.
وی تصریح کرد:‌ از دولت فعلی انتظار برخورد با اینگونه استخدام ها را داشتیم،این استخدام ها موجب تضییع حقوق بخش قابل توجهی از تحصیلکردگان و افرادی که به جایی وابسته نبودند شد.
نماینده مردم رشت در مجلس معتقد است افرادی که در دولت قبل بدون ضابطه استخدام شده اند در انتخابات بعدی نمایان شده و دست و پای دولت را می بنندند.
وی حضور این عده را موجب ایجاد نارضایتی در دستگاهها دانست و گفت: مهره های دولت قبل در سازمان ها نا رضایتی ایجاد کرده اند.
وی گفت: دولت قبل خود را به قانون پایبند نمی دانست و به صورت علنی اعلام می کرد قانون را قبول ندارد.
این نماینده رشت افزود درباره علت عدم برخورد دولت فعلی با این استخدام ها اظهار داشت: تصور دولت این است که در صورت برکناری و برخورد مشکل بزرگتری ایجاد می شود.*خانه ملت.

یک پاسخ ارسال کنید

دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید