جزئیات جایگاه پست همطراز در قوانین و مقررات ایثارگران

0
پست همطراز
پست همطراز

پاراف جزئیات جایگاه پست همطراز در قوانین و مقررات ایثارگران : برابر بند «د » ماده ۲ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان، پست همطراز، پست سازمانی با نام است که با علامت اختصاری(×) مشخص و در مجموع تشکیلاتی دستگاه‌های موضوع ماده۳ قانون تسهیلات جانبازان ایجاد می‌شود و تا رسیدن خدمت مستخدمین جانباز به شرایط عمومی خروج از خدمت برای آنان در مجموعه مزبور حفظ می‌شود.

علاوه بر آن برابر تبصره ۳ ماده ۹ همین قانون، دستگاه‌های مشمول قانون تسهیلات جانبازان موظفند نسبت به ایجاد پست(شغل) سازمانی همطراز جانباز جهت اشتغال جانبازانی که توانایی انجام کار تمام وقت را ندارند یا به خدمت اعاده یا به استخدام پذیرفته می‌شوند با تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور یا مراجع ذیصلاح مربوط، اقدام کنند.

هیأت وزیران که برابر قانون تسهیلات جانبازان موظف بود آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون را تصویب کند، در تاریخ ۷۷/۵/۶ آیین‌نامه اجرایی مواد ۹ و ۱۱ قانون تسهیلات جانبازان را تصویب کرد.

ماده ۵ : در اجرای تبصره ۳ ماده ۹ قانون، دستگاه‌های مشمول این آیین‌نامه موظفند پس از کسب نظر کمیسیون پزشکی نسبت به ایجاد پست(شغل) سازمانی همطراز جانباز، برای اشتغال جانبازانی که توانایی انجام کار تمام وقت را ندارند یا به خدمت اعاده شده یا به استخدام پذیرفته می‌شوند، با تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور یا مراجع ذیصلاح مربوط، اقدام کنند. در تبصره یک این ماده سازمان امور اداری و استخدامی کشور یا مراجع ذیصلاح مربوط موظف شده‌اند در خصوص ایجاد پست سازمانی با نام همطراز جانباز برای آن دسته از جانبازانی که توانایی انجام کار تمام وقت ندارند اقدام کنند و در تبصره۲، استفاده از کسر ساعت کار برای جانبازانی که از پست همطراز برخوردار می‌شوند را ممنوع کرده است.

سازمان امور اداری و استخدامی در راستای اجرای ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی هیأت وزیران، در تاریخ ۷۷/۱۰/۲۰ دستورالعمل ایجاد پست همطراز برای جانبازان را به تمامی وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی ابلاغ کرد. در بخشنامه سازمان امور اداری و استخدامی بر ایجاد پست همطراز برای آن دسته از جانبازانی که توانایی انجام کار تمام‌وقت را ندارند تأکید و اختیار این موضوع به دستگاه‌های مشمول بخشنامه تفویض شده است. در بخشنامه سازمان امور اداری و استخدامی با حصر و ایجاد محدودیت حوزه شمول جانبازان در بهره‌مندی از پست همطراز را به جانبازانی که توانایی انجام کار تمام‌وقت را ندارند و در دستگاه، شاغل بوده یا اعاده به کار شده یا استخدام می‌شوند، محدود کرده است.

با عنایت به اینکه موضوع پست همطراز جانبازان منحصر به دستگاه‌های دولتی نیست و حوزه شمول آن به بخش‌های غیردولتی نیز تسری می‌یابد، وزارت کار حسب قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان مصوب سال۶۹ که دوره آزمایشی خود را طی می‌کرد، دستورالعمل‌ ایجاد پست همطراز به کارگاه‌های دارای طرح طبقه‌بندی مشاغل را ابلاغ کرد.

در این دستورالعمل کارگاه‌های دارای طرح‌ طبقه‌بندی مشاغل مصوب، مکلف شده‌اند جانبازان خود را با درصد مجروحیت کامل و نیز جانبازانی که توانایی انجام کار تمام وقت را ندارند به مشاغلی که وظایف آن متناسب با وضعیت کار جانباز است بگمارند و در صورت نیاز با انجام تعدیلات و اصلاحات لازم، وظایف را با وضعیت کار جانباز و ساعات اشتغال متناسب کنند. کارگاه‌ها مکلف شده‌اند در ایجاد پست همطراز، رعایت شئون شغلی و اجتماعی جانباز را در نظر گرفته و پست همطرازشان نباید از گروه شغلی که قبل داشته‌اند پایین‌تر باشد. ضمنا کارگاه‌هایی که در طرح مصوب، شغلی با وظایف مناسب برای جانباز نداشته باشند در ابتدا باید نسبت به پیش‌بینی و ایجاد شغل مناسب با شرح وظایف کامل اقدام کنند.

هرچند برداشت سازمان اموراداری و استخدامی وقت که اخیرا مجددا احیا شده است و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در خصوص پست همطراز ایثارگران محدودنگر بود لکن بریک نکته تاکید داشتند که پست همطراز، ثابت نمی‌ماند و قابلیت ارتقاء در سازمان را دارد.

در بند(۵) دستورالعمل سازمان اموراداری و استخدامی درخصوص ایجاد پست همطراز برای جانبازان بیان شده است که دستگاه‌ها می‌توانند در صورتی که جانبازان مشمول این بخشنامه واجد شرایط احراز پست(شغل) بالاتر شوند نسبت به تغییر پست با نام، متناسب با شرایط آنها اقدام کنند.

در پست همطراز، حقوق و فوق‌العاده شغل و مزایای مستمر و همچنین احتساب سابقه خدمت و تجربه همانند شاغلین جانباز تمام‌وقت خواهد بود.

میزان ساعت کار موظف جانبازان در پست همطراز حسب نظر کمیسیون پزشکی بنیاد، تعیین و همواره قابل تجدیدنظر خواهد بود.

از نکاتی که درباره پست همطراز، شائبه‌هایی را در اذهان به‌وجود می‌آورد این بود که پست همطراز فقط به جانبازانی که توانایی انجام کار تمام‌وقت را ندارند اختصاص دارد.

معاون حقوقی رئیس‌ جمهور در تاریخ ۱۵/۱۰/۹۳ به وزارت کشور چنین پاسخ می‌دهد: «همان‌طور که در نظریه‌های پیوست مستدلاً بیان شده است اعطای پست همطراز به جانبازان، منحصر به جانبازانی که توانایی انجام کار تمام‌وقت را ندارند نیست و کلیه تمامی می‌توانند صرفنظر از اینکه توانایی انجام کار تمام‌وقت را داشته یا نداشته باشند از امتیاز پست همطراز برخوردار شوند. مضافا اینکه طرح استفساریه صدرالذکر و اطلاق مفاد آن، هرگونه ابهام در این خصوص را مرتفع می کند».

پیگیری برخی جانبازان و ابهامات دیگری که از سوی سازمان‌ها مطرح می‌شد، منجر به آن شد که معاونت حقوقی رئیس‌جمهور طی نامه‌ای به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، به رفع برخی ابهامات اقدام کند. نکات مهم در این نامه به شرح زیر است:

۱- تعیین پست همطراز، مختص به شروع خدمت نبوده بلکه طبق قانون تا خروج از خدمت این پست باید برای جانبازان سرافراز تعیین شود.
۲- با تغییر شرایط احراز شغل جانبازان از جمله شرایط تحصیلی و سنوات، باید پست همطراز، اصلاح شده و ارتقاء یابد.
۳- پست همطراز باید متناسب با توانایی جسمی جانباز و شرایط احراز شغل، مشخص شود.
۴- ایجاد پست همطراز به‌منظور جلوگیری از کاهش حقوق و مزایای پست قبلی جانبازان بوده است. لذا پست همطراز آنان براساس بالاترین شغل دیگری که شرایط احراز آن را دارند اصلاح و از حقوق و مزایای آن استفاده کنند. اگر مراد مقنن از وضع قوانین ایثارگران ایجاد تسهیلات و امتیازات خاص و ویژه باشد باید تدابیری اتخاذ کند که موجبات ضرر و زیان آنان را فراهم نکند.

برای رفع بخشی از مشکلات پست همطراز جانبازان، طرح استفساریه تبصره(۳) ماده(۹) قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان به‌شرح زیر تقدیم مجلس شد:

در اجرای تبصره(۳) ماده (۹) قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب ۳۱/۳/۷۴، چنانچه جانباز در پست مدیریتی یا سایر عناوین شغلی که بالاتر از شرایط احراز شغلی وی باشد، خدمت کرده آیا ایجاد پست همطراز باید همسطح همان پست (شغل) قبلی وی باشد؟
اگر جانباز مدتی در پست سازمانی (اعم از مدیریت یا سایر عناوین شغلی) در محل ماموریت خدمت کرده باشد، آیا ایجاد پست همطراز، با دستگاه متبوع اصلی و همطراز پست ماموریت است؟

پاسخ مجلس به این استفساری:

بله، باید پست سازمانی ستاره‌دار همطراز همان شغلی که خدمت کرده ایجاد شود و ایجاد پست همطراز برای ماموران، با دستگاه متبوع اصلی مستخدم است.

براساس این استفساریه قانونی که به تایید شورای نگهبان هم رسیده است: چنانچه جانباز در پست مدیریتی یا سایر عناوین شغلی که بالاتر از شرایط احراز شغلی وی باشد، خدمت کرده باشد باید پست سازمانی ستاره‌دار همطراز همان شغلی که خدمت کرده ایجاد شود و اگر جانباز مدتی در پست سازمانی در محل ماموریت خدمت کرده باشد، ایجاد پست همطراز برای ماموران، با دستگاه متبوع اصلی مستخدم است.همشهری.

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here