تعیین نوع شغل بیمه شده بر اساس لیست بیمه است

0
تعیین نوع شغل بیمه شده بر اساس لیست بیمه است
تعیین نوع شغل بیمه شده بر اساس لیست بیمه است

پاراف تعیین نوع شغل بیمه شده بر اساس لیست بیمه است : سئوال: حدود بیست سال است دریک واحد صنعتی بسیار آلوده، که از طرف اداره کار نیز جزو مشاغل سخت و زیان آور محسوب می شود، به صورت رسمی و با عنوان شغلی کارمندی، ولی با فعالیت کارگری، مشغول به کار بوده ام. بر اثر عوارض کار به بیماری سختی مبتلا شده ام. با این حال، اداره کار از پذیرش سوابق خدمتی من، با توجه به وضعیت شغلی و مسئولیت های محوله در کارخانه، برای بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور خودداری می کند. چاره چیست؟»

پاسخ: تأیید سابقه کار در مشاغل سخت و زیان آور، توسط کمیسیون مربوطه در اداره کار و با استناد به مدارک موجود در سوابق تأمین اجتماعی کارگر صورت می گیرد. استفاده از مزایای بازنشستگی پیش از موعد، فقط به حرفه هایی که در لیست مشاغل سخت و زیان آور قرار دارند، بستگی ندارد؛ بلکه کارفرمای موظف است با اعلام شغل سخت و زیان آور به سازمان تأمین اجتماعی و پرداخت حق بیمه مربوط به این دسته از مشاغل، که ۴ درصد بیش از حق بیمه معمولی است، امکان استفاده را از این مزایا فراهم کند.

با توجه به این که کارفرما، عنوان شغلی را در لیست بیمه، کارمند اعلام کرده، تأیید سخت و زیان آور بودن کار بسیار مشکل است.

به کلیه کارگران شاغل در مشاغل سخت و زیان آور توصیه می کنیم، عنوان شغلی خود را در لیست های بیمه، با مراجعه به شعب سازمان تأمین اجتماعی، بررسی کنند.

سئوال: از سال ۱۳۶۵ در یک مغازه بزازی به کار مشغول شده ام، اما بیمه ام از سال ۱۳۷۲ رد شده است. صاحب کارم قبول دارد و حاضر است مبلغ مربوطه را بپردازد. استشهاد محلی تهیه کرده ام. به سازمان تأمین اجتماعی مراجعه کرده ام، اما گفتند بی نتیجه است. لطفا راهنمایی ام کنید؟

پاسخ : طبق بخش دوم از فصل دوم دستورالعمل «رسیدگی به ادعای بیمه شدگان در خصوص اشتغال در کارگاه ها»، استشهاد محیط کارگاه، یکی از مدارک قابل ارائه برای ادعای سابقه است.

بنابراین در صورتی که چنین مدرکی را در اختیار دارید، می توانید برای ادعای سابقه بیمه، به آخرین شعبه تأمین اجتماعی، که در آن برای شما لیست بیمه رد شده است، مراجعه کنید. نکته ای که باید به آن توجه داشته باشید این است که ادعای سابقه بیمه و اثبات آن، چرخه اداری نسبتاً طولانی دارد.ایران.

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here