پرداخت هدیه ایثار به جانبازان و ایثارگران دانشگاه آزاد اسلامی

0
پرداخت هدیه ایثار به جانبازان و ایثارگران دانشگاه آزاد اسلامی
پرداخت هدیه ایثار به جانبازان و ایثارگران دانشگاه آزاد اسلامی

پاراف پرداخت هدیه ایثار به جانبازان و ایثارگران دانشگاه آزاد اسلامی :

این هدیه به تمام اعضای هیات علمی تمام وقت، نیمه وقت، قراردادی و پیمانی و کارکنان رسمی، قراردادی، قرارداد کار معین و ساعتی که دارای مجوز استخدامی هستند، اهدا می شود

سید محمد تقی طباطبایی مدیر کل امور شاهد و امور ایثارگران  خاطر نشان کرد: طبق روال گذشته و با دستور ریاست دانشگاه آزاد اسلامی بخشنامه پرداخت هدیه ایثار به جانبازان و ایثارگران دانشگاه آزاد اسلامی تهیه و ابلاغ شده است.

این هدیه یه جانبازان، آزادگان سر افراز، همسر و فرزندان معظم شهدا و رزمندگان دفاع مقدس با سابقه ۶ ماه حضور داوطلبانه در جبهه تعلق می گیرد

وی با بیان اینکه این هدیه یه جانبازان، آزادگان سر افراز، همسر و فرزندان معظم شهدا و رزمندگان دفاع مقدس با سابقه ۶ ماه حضور داوطلبانه در جبهه تعلق می گیرد، گفت: این هدیه به تمام اعضای هیات علمی تمام وقت، نیمه وقت، قراردادی و پیمانی و کارکنان رسمی، قراردادی، قرارداد کار معین و ساعتی که دارای مجوز استخدامی هستند، اهدا می شود.روابط عمومی دانشگاه آزاد اسامی.

وی با بیان اینکه این هدیه یه جانبازان، آزادگان سر افراز، همسر و فرزندان معظم شهدا و رزمندگان دفاع مقدس با سابقه ۶ ماه حضور داوطلبانه در جبهه تعلق می گیرد، گفت: این هدیه به تمام اعضای هیات علمی تمام وقت، نیمه وقت، قراردادی و پیمانی و کارکنان رسمی، قراردادی، قرارداد کار معین و ساعتی که دارای مجوز استخدامی هستند، اهدا می شود.روابط عمومی دانشگاه آزاد اسامی.

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here