پرداخت مستقیم حقوق بازنشستگان در سراسر کشور

0
پرداخت مستقیم حقوق بازنشستگان در سراسر کشور
پرداخت مستقیم حقوق بازنشستگان در سراسر کشور

پاراف پرداخت مستقیم حقوق بازنشستگان در سراسر کشور : محمود اسلامیان مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری گفت که طرح پرداخت مستقیم حقوق بازنشستگان تا پایان شهریورماه در سراسرکشور به اجرا درخواهد آمد.

در زمان حاضر حقوق بازنشستگان این صندوق در ۲۲ استان کشور بصورت مستقیم به حساب آنان پرداخت می شود و این طرح تا پایان شهریورماه جاری درسراسر کشور اجرایی خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: تا یک ماه پیش حقوق بازنشستگان در ۱۳ استان کشور بصورت مستقیم به حساب آنان واریز می شد اما از خردادماه امسال ۹ استان دیگر به این تعداد اضافه شده است.

طرح پرداخت مستقیم حقوق به بازنشستگان هنوز در استانهای چهارمحال بختیاری‌، ‌خراسان رضوی،‌ فارس،‌ قم،‌ کرمانشاه، کهکیلویه و بویراحمد،‌ ایلام، ‌مازندران، گیلان و لرستان اجرایی نشده که تا پایان شهریورماه به اجرا درمی آید.

این مسئول یادآور شد:‌ پیش از اجرای این طرح، پرداخت حقوق بازنشسته ها ابتدا از صندوق بازنشستگی به دستگاههای اجرایی استان ها واریز می شد و دستگاههای اجرایی با دو سه روز تاخیر در گردش مالی، حقوق ها را به حساب بازنشسته ها واریز می کردند اما با اجرای این طرح حقوق ها بدون تاخیر و مستقیم به حساب آنان واریز می شود.

وی با بیان اینکه بازنشسته ها از اجرای طرح پرداخت مستقیم حقوق بازنشسته ها بسیار راضی و خرسندند، اعلام کرد:‌این طرح برای جلوگیری از تضییع حقوق آنها و احقاق حقشان به اجرا درآمده است. با اجرایی شدن طرح مذکور، گردش مالی ازدستگاه اجرایی واسطه گرفته شده، امکان جعل وسوء استفاده احتمالی برخی دستگاههای اجرایی واسطه به صفر رسیده و امکان مشاهده آن لاین وضعیت گردش مالی بازنشستگان از طریق صندوق بازنشستگی مهیا شده است.

هم اینک درکمتر از نیم روز قادر به بررسی گردش کار و اطلاع از وضعیت پرداختی های مربوط به حقوق بازنشسته ها هستیم.

وی با بیان اینکه همه بازنشستگان این صندوق دارای شناسه هوشمند شده اند، افزود: از طریق این شناسه ها قادریم از تاریخ دقیق پرداخت حقوق به بازنشستگان، میزان پرداختی ها و نیز وضعیت گردش کار، بموقع مطلع شویم که این امکان پیش از این بدلیل پرداخت غیرمستقیم حقوق امکان پذیر نبود.

درحال حاضر از مجموع یک میلیون و۲۸۰ هزار بازنشسته صندوق بازنشستگی کشوری، ۹۴۱ هزار و ۴۵۵ نفرحقوق خود را بصورت مستقیم دریافت می کنند.

اسلامیان، میزان حقوق پرداختی بازنشستگان صندوق بازنشستگی را براساس رقم خالص احکام آنان، دراردیبهشت ماه یک هزارو۶۶۰ میلیارد تومان بیان کرد و گفت: این رقم پرداختی در خرداد ماه یک هزار و ۸۸۰ میلیارد تومان بوده است.ایرنا.

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here